1114نوشته های گلی و گلستانی

( شرکت پاک گلشن جمع آوری کننده و راهنمای وب سایت های مجله ای باغ های چهار فصل با مجموعه از 1 تا 100 و بیشتر بهترین اطلاعات و مطالب متنوع آموزشی، ادبی، هنری، فرهنگی، داستانهای علمی و تخیلی، تاریخی،فکاهی، آگهی های تبلیغاتی، تجاری، طبیعی، سلامتی و بهداشت،بازیها و سرگرمی ها و مطالب گوناگون و غیره )

++++====
داستان تخیلی علمی باغ های 4 فصل اطلس نویسنده رضا داستانی
با سلام به شما بازدید کنندگان گرامی نام من داود دانش دوست کتابدار کتابخانه ملی و یونسکو و راهنمای شما در این تور نمایشگاهای جهانی سال 2050 یا 1428 و باغ های چهار فصل در میان جزایر اقیانوس اطلس شمالی هستم و ایشان فرهاد معاونم و خانم خاتمی منشی و مدیر مسئول امور اداری هستند و این هم کامپی 101 رباط ارائه دهنده اطلاعات عمومی و آموزشی ما است.
آقای دانش دوست صحبت خود را به 20 نفر بازدید کننده ادامه داد و گفت: خوب دوستان این فیلمی که توسط کامپی نشان داده میشود نمایشگاهای سال 2050 یا 1428 باغ های چهارفصل اطلس با کیلومترها طول و عرض در میان جزایر اقیانوس شمالی است ما علاوه بر این نمایشگاه، از جزایر باغ های چهار فصل هم بازدید خواهیم نمود. ضمناً ما در میان بازدیدها از بهترین خاطرات، رویدادها و جریانی بسیار مهم تاثیر گذار تاریخی مخصوصاً از سال 2000 تا 2050 داستانها و گزارش های جالبی برای شما تعریف خواهیم نمود. یعنی ما طبق برنامه به اضافه پاسخ به پرسش های خوب شما، سفری پر ماجرا و هیجان انگیز در زمان و مکان یا در تاریخ و جغرافیا خواهیم داشت تا شما بتوانید بهترین، پیشرفته ترین و جدیدترین اطلاعات و محصولات مورد علاقه خود را برای 4 هدف مهم زندگی زیر را پیدا کنید:
1+ زندگی و تغذیه سالم 100 ساله بهتر و بیشتر
2+ آموزش زبان و علوم 100 ساله بهتر و بیشتر
3+ کار و حرفه و فعالیت 100 ساله بهتر و بیشتر
4+ سلامتی و تندرستی 100 ساله بهتر و بیشتر
اینها 4 هدف اصلی ما و توجه به مسائل مهم دیگر مانند: اهداف شخصی، خانواده گی، روحانی، امنیتی، روابط اجتماعی و …. در این تور هاست که از 50 سال پیش از اول سال 2000 با برنامه ئ 400 ساله ی آموزش خواندن هوشمندانه و باغبانی چهار فصل شرکت پاک گلشن و وب سایت از 1 تا 100 بهترین هایش شروع شده است و تا سال 2400 ادامه خواهد داشت یا از سال 1380 یا 1400 تا 1800 شمسی
برای اجرای این طرح در سطح جهانی از بیش از 4 بیلیون ها دانش آموز و مردم علاقه مند و 400 میلیون داوطلب و 40 میلیون متخصص حرفه ای خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک دعوت به همکاری شده تا با استفاده از بهترین وسایل و امکانات سیاره زمین را به محلی برای زندگی بهتر و بیشتر تبدیل نمایند.
بودجه این برنامه سالی بیش از 1000 بیلیون دلار جمعاً 400.000 بیلیون یا 400 تریلیون دلار برای 400 سال آینده تعیین شده که در این داستان علمی تخیلی از پول ها و دلارهای مخصوص بازی های نظری و داستانی استفاده می شود و اگر ایده یا برنامه ای درست و حساب شده کاملی پیدا شود به شرکتهای سرمایه گذاری یا به علاقه مندان ارائه شده و سپس آنها را به عنوان پروژه های واقعی نام میبریم
+++++
اینها 4 هدف اصلی ما و توجه به مسائل مهم دیگر مانند: اهداف شخصی، خانواده گی، روحانی، امنیتی، روابط اجتماعی و …. در این تور هاست که از 50 سال پیش از اول سال 2000 با برنامه ئ 400 ساله ی آموزش خواندن هوشمندانه و باغبانی چهار فصل شرکت پاک گلشن و وب سایت از 1 تا 100 بهترین هایش شروع شده است و تا سال 2400 ادامه خواهد داشت یا از سال 1380 یا 1400 تا 1800 شمسی
برای اجرای این طرح در سطح ایران از بیش از 40 میلیون ها دانش آموز و مردم علاقه مند و 4 میلیون داوطلب و 400.000 متخصص حرفه ای خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک دعوت به همکاری شده تا با استفاده از بهترین وسایل و امکانات ایران زمین را به محلی برای زندگی بهتر و بیشتر تبدیل نمایند.
بودجه برنامه خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک ایران سالی بیش از 10 بیلیون دلار جمعاً 4000 بیلیون یا 4 تریلیون دلار برای 400 سال آینده تعیین شده که در 40 طرح 100 بیلیون دلاری برنامه ریزی می گردد. در این داستان علمی تخیلی از پول ها و دلارهای مخصوص بازی های نظری و داستانی استفاده می شود و اگر ایده یا برنامه ای درست و حساب شده کاملی پیدا شود به شرکتهای سرمایه گذاری یا به علاقه مندان سهامی آنها ارائه شده و سپس آنها را به عنوان پروژه های واقعی نام میبریم
با توجه به این که نسبت مساحت ایران حدود یک درصد سیاره زمین و همچنین جمعیت ایران یعنی حدود 80 میلیون نفر که یک در صد از کل جمعیت جهان یا 8000 میلیون نفر است تعداد علاقه مندان و داوطلبان و متخصصین حرفه ای و بودجه برنامه هم یک درصد از بودجه کل فرض شده ولی امید است که مردم ایران به دلایل تاریخی و سابقه آشنایی و موارد دیگر مانند علاقه و قدرشناسی از موضوع ها بهتر بفهمند و سریعتر بیاموزند و موفق شوند در رده 10 یا 20 ملت اول جهان در خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک قرار گیرند
در این طرح شرکت پاک گلشن و سایت ( خواندن هوشمندانه و باغ های چهار فصل ایران/http://www.best100plus.net ) فقط بیش از صد دلار واقعی ولی با دلارهای فرضی و داستانی بیش از 100 بیلیون دلار سرمایه گذاری تجاری و 100 بیلیون دلار هدیه رایگان در سازمان و بنیاد خیریه غیر انتفاعی شرکت مثل کمپانی های استارتاپ یا نوبنیاد شروع بکار نموده و تا 40 طرح 100 بیلیون یا 4 تریلیون دلار بودجه را برنامه نویسی در قالب داستان های تخیلی علمی در وب سایت ها و کتاب های الکترونیک و چاپی انتشار خواهد داد به امید استقبال دوستداران ایرانی و فارسی زبانان جهان هر طور که دوست دارند
طرح های دیگری هم برای دوستداران بهبود آموزش و زندگی مردم و سرزمین ایران از این شرکت و مردم و شرکت های علاقه مند در این سایت جمع آوری و ارائه میگردد مانند:
طرح 10 تا 20 تریلیون دلار سرمایه گذاری تجاری و صرف امور خیریه در ایران از طرف بیش از 100 صد نفر یا خانواده یا شرکت سهامی یا اتحادیه های حرفه ای و غیره مانند:( تولید ملی آمریکا حدود سالی 24 تریلیون دلار است )
1+ باغداران و کشاورزان و تهیه و توزیع و فروشندگان یا تمامی کسانی که به نحوی مسئول ارزاق عمومی هستند با رای آری به خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و بهبود وضعیت 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک ایران به بیش از 100 بیلیون دلار سرمایه گذاری سهامی تجاری و 100 بیلیون دلار هدیه مواد غذایی رایگان در سازمان و بنیاد خیریه غیر انتفاعی اتحادیه صنفی و حرفه ای واحد بپردازند
2+ کارگران، صنعتگران، کارمندان، سرمایه گذاران و کسبه و تجار تولید کنندگان لوازم و وسایل یا تمامی کسانی که به نحوی مسئول تهیه نیازمندیهای تولیدی عمومی هستند با رای آری به خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و بهبود وضعیت 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک ایران به بیش از 100 بیلیون دلار سرمایه گذاری سهامی تجاری و 100 بیلیون دلار هدیه لوازم و وسایل مورد نیاز مردم در سازمان و بنیاد خیریه غیر انتفاعی اتحادیه صنفی و حرفه ای واحد
3+ کتابدارن کتابخانه ها، آموزگاران، استادان، نویسندگان، ارباب جراید یا تمامی کسانی که به نحوی مسئول آموزش و پرورش و در عصر اطلاعات در امر اطلاع رسانی عمومی هستند با رای آری به خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و بهبود وضعیت 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک ایران به بیش از 100 بیلیون دلار سرمایه گذاری سهامی تجاری و 100 بیلیون دلار هدیه آموزش رایگان در سازمان و بنیاد خیریه غیر انتفاعی اتحادیه صنفی و حرفه ای واحد
4+ پزشکان، پرستاران، داروسازان، درمانگران و تهیه و توزیع و فروشندگان یا تمامی کسانی که به نحوی مسئول بهداشت و سلامتی و زندگانی 100 ساله عمومی هستند با رای آری به خواندن هوشمندانه و باغبانی 4 فصل و بهبود وضعیت 4 عنصر آب، آتش، هوا و خاک ایران به بیش از 100 بیلیون دلار سرمایه گذاری سهامی تجاری و 100 بیلیون دلار هدیه مشاوره، معالجه و مداوای رایگان در سازمان و بنیاد خیریه غیر انتفاعی اتحادیه صنفی و حرفه ای واحد

++++

ما با شرح مختصری از بعضی از 1 تا 100 بهترین ها را شروع می کنیم

بهترین و پر استفاده ترین وسیله ها:
خواندن هوشمندانه، گوشی های هوشمند، یک ابر کامپیوتر همه کاره، سیستم آموزشی 4 زبانه با کتاب گلستان سعدی در فارسی و کتاب گلستان شکسپیر با نام ( همانطور که دوست دارید ) از کتاب ( فرست فولیو )، در زبان انگلیسی.
بهترین های طبیعت و محیط زیست:
باغ های چهار فصل و باغبانی چهار فصل و گل سرخ و 4 عنصر اصلی گیتی و حیات، ( آب، آتش، هوا و خاک ) با شوها و نمایشگاه ها و فروشگاهای 4 فصل در اول هر فصل سال و ماهیانه در روزها و شبهای 14 ماه برای همه علاقه مندان و با شرکت و همکاری 4 حرفه و حرفه ای های ثابت در تاریخ تمدن انسان ها یعنی:
( 1+ باغداران و همه تولید و پخش کننده گان مواد غذایی از عصر کشاورزی 2+ کارگران و تولید کنندگان و بازرگانان از عصر صنعتی 3+ کتابداران کتابخانه ها و آموزگاران از زمان حاضر یا عصر اطلاعات 4+ متخصصین بهداشت و سلامتی و پزشکان و 100 ساله ها با احتمال آینده عصر 100 سال زندگی سالم )
تورهای ما از جزایر باغ های چهار فصل اقیانوس اطلس شامل:
تور جزایر بهاری و باغ های بهاری در شرق به اضافه ی آبهای خوردنی و آبهای گیتی
تور جزایر تابستانی و باغ های تابستانی در جنوب به اضافه ی آتش یا انرژی یا انرژی آفتابی
تور جزایر پائیزی و باغ های پاییزی در غرب به اضافه ی هوای تنفسی و هوای گیتی
تور جزایر زمستانی و باغ های زمستانی در شمال به اضافه ی غذاها و خاک های گیتی

وظیفه ما راهنمایی و رضایت خاطر شماست. همانطور که میدانید اول ما طبق برنامه جزئیات تور را برایتان توضیح خواهیم داد و بعد تور را شروع خواهیم کرد. حالا فرهاد و با کمک کامپی شما را راهنمایی خواهند کرد تا گوشیهای هوشمند خود را با مراکز اطلاعاتی ما هماهنگ کنید.
فرهاد رو کرد به بازدید کنندگان و گفت لطفاٌ در گوشیهای هوشمند خود این سایت اینترنتی که برایتان فرستادیم را باز کنید
( نمایشگاهای سال 2050 یا 1428 باغ های چهارفصل اطلس /http://www.best100plus.net ) و روی نام خود کلیک کنید تا تمام اطلاعات و پرونده سوابق ارتباط شما با باغ های چهار فصل در گذشته و تمام برنامه تور و این مرکز و رباط 101 ما را در آن باز و آماده استفاده شود.
در این فرصت خانم خاتمی جلو آمد بعد از سلام و خوش آمد گویی ادامه داد من و کارمندان دفترمان برای تنظیم تمام امور بازدید بلیط هایتان و اعتبارات و جواب سوال هایتان در این امور در خدمت شما هستیم و خوشحال می شویم که بتوانیم کمکی بکنیم و همچنین اگر نیاز به مشاوره با آقای دانش دوست و فرهاد داشته باشید در اولین فرصت در خدمت شما خواهند بود بنابرین با خیال راحت و آسوده سعی کنید بازدیتان را پر از خوشی و آموختن و پیدا کردن لیست خواسته های خود نمایید. برای آمادگی ذهن تان لطفاً لیست های رضایت و موفقیت بازدید کننده گان قبلی بخوانید ضمناً در صورت تمایل با فرستادن کپی درخواست ها و رسیدهای خرید خود ما را مطلع نمایید تا به آنها رسیدگی کنیم و در صورت امکان برایتان تخفیف و مزایای بهتری بگیریم مطماً باشید اطمینان و رضایت بیشتری خواهید داشت از توجه شما متشکرم و با اشاره به وقت گفت خوب دوستان حالا موقع 30 دقیقه وقت آزاد است که شما می توانید ضمن آشنایی بیشتر با هم سفران از خودتان با این میوه ها و تنقلات و غذاهای 4 فصل پذیرایی فرمایید. نوشیدنی های اینجا از انواع آب های چشمه ها، آبهای معدنی، انواع آبمیوه های و مخلوط های طبیعی و شیرینی آنها با عسل به اضافه چای های و دمنوشهای گیاهی و نوشیدنی های رایج است مواد غذایی اکثراً ارگانیک و محلی است مخصوصاً خوراکهای دریایی لطفاً بفرمایید. همه بسمت چندین میز که مثل بوفه پر از انواع بهترین خوراکی ها و نوشابه بود رفته و مشغول صرف غذا و صحبت شدند.
بازدیدکنندگان 4 نفر از خوانندگان هوشمند وب سایت… دو خانواده و سه کودک، دو نفر سالمند، چهار نفر ار مخبرین و 3 نفر متخصص و محقق جمعاً 20 نفر بودند که همگی از علاقه مندان به دانستن و استفاده بیشتر در مورد موضوع های مربوطه بودند و در مسیر راه افراد دیگری فقط برای یک یا چند بخش اضافه خواهند شد. هر کدام از بازدید کننده گان می توانند پرسش ها و مسائل دیگر خود را مستقیماً از راهنمایان تور بپرسند یا به آقای سامان ارائه نمایند ایشان که یکی از دانشجویان محقق بودند قبول مسئولیت کردند که پرسش ها و مسائل گروه و یا فردی را جمع و در وقت مناسبی در حضور جمع از راهنمایان بپرسند. ضمناً تمامی برنامه اعم از بازدیدها و سخنرانی ها و نمایش ها اکثرا بطور زنده پخش و یا ضبط و در وب سایت ها در اختیار علاقه مندان برای دیدن مجدد یا کپی کردن برای حفظ خاطرات و مرور مجدد برای همیشه قرار داده می شود.
بعد از اتمام غذا همه وقتی همه آماده شدند فرهاد گفت قبل از حرکت به انتخاب خودتان می توانید در گوشی های هوشمند خود یا در این تلویزیون روی دیوار یا در صفحه روی سینه ربات ادامه برنامه ها را ببینید و گوش دهید.
==========
گل سرخ هوشمند 4 فصل
برای آموزش باغبانی 4 فصل در میان درختان همیشه سبز و بوته ها و گیاهان چهار فصل موجود طبیعی که اکثر مردم با آنها آشنایی و تجربه داشتن، گیاهان و گل های گلدانی و از بین آنها گل سرخ برای آموزش باغبانی چهار فصل انتخاب شدند که اکثریت مردم آنها را دیده و می شناختند و عملاً کاشت و رشد می دادند گل سرخ هر 4 فصل آماده در گلدانها یا در مراکز تجاری آماده فروش بوده و بین همگان معلوم و مشهور بوده است البته اکثراً گل های سرخ و رز را از گلخانه های سرپوشیده و از مناطق گرمتر می آوردند ولی به هر حال گل سرخ به عنوان اولین و بهترین و زیباترین محصول 4 فصل با صدها خواص عالی برای آموزش و کاشت و برداشت 4 فصل انتخاب گردیده تا فهم و آموزش دیگر گلها و گیاهان و درختان 4 فصل را آسانتر نماید.
ضمناً کامپی تمامی سوابق شما را با گلکاری و باغبانی چهار فصل در یک سمت و در سمت دیگر آنچه را برای تکمیل تر کردن آنها نیاز دارید به شما نشان میدهد تا شما آنچه را که برایتان مناسب تر است انتخاب کنید. حالا لطفاً از این طرف به دنبال کامی حرکت کنید تا به باغچه گل سرخ هوشمند برویم وقتی رسیدند به دور گردنشان و مچ دست و پایشان حلقه های گل انداختند و بدست آنها یک گل سرخ بسیار زیبا و شاداب و به رویشان گلاب مطر پاشیدن و بطرف صندلی هایشان راهنمایی کردند. دور تا دور گل های رنگارنگ بود و در میانه گل های رز و کنار و میان صندلی ها و روی سن مملو از گل سرخ حتی صفحه های گوشی های هوشمند و لپ تاپ و کامپیوتر و ربات یک تصویر گل سرخ را نشان می دادند
وقتی همه نشستند از اطراف گلباران شدند آقای دانش دوست غرق در گل، یک گل سرخی که در دست داشت به آنان نشان داد و گفت لطفاً خوب به شبیه این گل سرخ که در دست شماست نگاه کنید گل سرخ هزاران سال به عنوان گل گل ها، پادشاه گلها، ملکه گلها، و زیباترین گل، خوشبوترین گل، گران قیمت ترین گل و معروف ترین و شناخته ترین گل تاریخ شهرت پیدا کرده اکنون این گل در دست شما است. این گل سرخ قبلاً توسط 10 کشور و اخیراً در 100 کشور دنیا به عنوان گل ملی یا گل رسمی شماره یک و بهترین گل شناسایی و انتخاب شده همچنین سازمان ملل متحد آنرا گل عشق و دوستی و همبستگی وحدت انسانی لقب داده و حالا در دست شما است
شما هر یک حدوداً روابط خود را با گل سرخ و گل های دیگر و تمام محصولات و مسایل باغبانی چهار فصل هوشمندانه را به کمک گوشی های هوشمند و کامپیوترها و ابر کامپیوتر گیتی در حافظه مصنوعی دارید چند تا گل سرخ کاشتید و رشد و پرورش دادید چند تا گل دادید و گرفتین گل گفتین و گل شنیدین درباره گل خواندید و گل نوشتین ، گل سرودین و گل نواختین و گل خواندید در کنار گل ها بودید یا گل بوئیدید و گل دیدید چقدر گل خریدید و گل فروختید در مجموع چقدر خرج خدمات و محصولات در رابطه با گل ها کردید و چقدر از گلها درآمد داشتید چقدر وقت یا چند ساعت و چند روز در کنار و یا در میان گلها زندگی کردید

یکی از انواع فراوان گلهای رز این گل سرخ هوشمند یا سرخ سدی 100 است این گل از هزاران سال پیش مخصوصاً از سال 2021 توسط انسان ها اصلاح و پرورش و رشد و نمو یافته است. گل سرخ هوشمند زیباترین خوش رنگ ترین خوش بوترین با طراوت ترین گل جهان در دست شماست. در حال حاضر این گل سرخ با بیش از 100 گلبرگ، با 100 فایده طبی مخصوصاً برای زندگی سالم 100 ساله است
هر یک از بوته های این گل هر چهار فصل گل می دهند بله در بهار، تابستان، پاییز و در زمستان و هر ماه بیش از 100 گل تازه می دهد و هر گل بستگی به هوای محیط حدود یک ماه عمر دارد از غنچه تا شکوفه تا گل کامل 2 هفته تا رسیدگی کامل 3 هفته و بعد شروع به خشک شدن میکند برای استفاده گوناگون غنچه ها و شکوفه های آن را بعد از هفته اول و گل کامل تازه برای گلاب و عطر و هفته سوم رسیده برای استفاده خوراکی و خشک کردن گلبرگها و بعد از هفته چهارم گل های خشک شده برای تزئین و دکور دراز مدت استفاده می شود تمامی بخشهای این گل مصرف های گوناگون دارد
هم غنچه هم گل و 100 گل برگ و دانه یا هسته و برگ های سبز و ساقه و ریشه آن خوراکیست و مملو از مواد غذایی و دارویی و صدها استفاده های مختلف دیگر ( که باید شست یا جوشانید ) دانه یا هسته یا تخم گل سرخ بطور تازه یا خشک می توان خورد و پر از مواد غذای مفید برای زندگی و سلامتی 100 ساله است
و یک بوته گل سرخ در سال بیش از هزار گل و هزار گرم یا یک کیلو تخم گل تولید میکند تولید مثل این گل سرخ با کاشتن تخم گل و یا بریدن شاخه و فرو بردن آن در خاک بنابراین از هر یک بوته میتوان بیش از 1000 تا 2000 و 4000 بوته تولید کرد 1گل = یک سال = 1000 گل × تولید دوباره 1000 گل = 1000×1000=1000.000 یا از یک بوته در 2 سال بیش از یک میلیون گل و بوته گل کاشت و برداشت کرد و در 3 سال 1000.000×1000= 1000.000.000 یا یک بیلیون و در 4 سال یک تریلیون گل سرخ کاشت و برداشت کرد
گل سرخ هوشمند برای کاشت و برداشت و رشد و پرورش نیاز کمی به آب دارد و در داخل خانه و گلخانه و در باغچه و باغ در هوای 20 تا 30 سانتیگراد رشد و گل میدهد و در بیش از 75% مناطق یا اکثر آب و هوای گیتی رشد میکند و در داخل محوطه سرپوشیده گلخانه از قطب شمال تا قطب جنوب و در حوالی خط استوا
آیا دوست دارید هر طور که دوست دارید
برگ های بوته گل سرخ به اندازه برگ درختان کمی بزرگ است در حدود 10 سانتیمتر طول و 5 عرض سانتیمتر دارند و در نزدیک صبح پر از شبنم می شوند و به رطوبت و طراوت برگ ها و اطراف بوته کمک میکنند و سبز و خوشرنگ و خوشبو خوراکی و معطر هستند و با سالاد یا غذاهای دیگر خورده می شود دارای مواد غذایی غنی و مفید برای زندگی سالم 100 ساله است
ساقه های بوته گل سرخ هوشمند چه تازه و یا خشگ، خوشبو، خوراکی و شیرین با خواص دارویی و بدون تیغ هستند
ریشه های این گل سرخ مصرف دارویی و یا خوراک چند نوع حیوان مثل بز و گاو و خوک و گوسفند است و اگر از مرکز ریشه قطع شود بزودی تبدیل به کود و خاک شده چیزی باقی نمی ماند.
گل سرخ هوشمند یکی از مناسب ترین و پر بهره ترین گل ها و گیاهان است که می توان بسیاری از کارهای نظارت و عملی آبیاری، کاشت و برداشت آنرا توسط کامپیوتر و یا ربات انجام داد
هر پدر و مادری که به فرزندان خود گل بدهند و گلکاری بیاموزند و آنان را در میان گل ها پرورش و رشد و نما یابند و بهر دلیلی بانان گل دهند در طول زندگی بهر مناسبتی گلباران خواهند شد نسل شان گلی شده و پس از این زندگانی بوسیله آیندگانشان به یاد و نامشان توسط گل تقدیم خواند شد گل ریز گل افشان

==== =


++++
خاطرات گلی خاطره گلی یاد گل یاد بود گل به یاد گل
گل دوستان و گلکاران باغ های 4 فصل به دلایل عشق و علاقه و کاشت برداشت گل سرخ هوشمند و گلهای دیگر همیشه گلهای فراوانی برای استفاده های مختلف و تقدیم به دوستان در اختیار دارند
جمعی گلکاران 4 فصل از خاطرات و تجارب خود حکایت کرده می گویند وقتی به دیدار دوستان خود می روند به آنان گل تقدیم می نمایند وقتی با آنان دست دوستی می دهند حلقه گلی بدست شان می نهند وقتی دست به گردنشان می اندازند حلقه گلی نیز به گردنشان می اندازند وقت آنان را در آغوش می گیرند حلقه های گل را از چپ و راست به تن آنان می اندازند و وقتی به دیدارشان به خانه شان می روند حلقه های گل به پایشان می اندازند و جلوی پایشان گل می افشانند در باغچه پر از گل یا در اتاق پذیرایی میان گل هایشان می نشانند و عطر و گلاب به آنان می پاشند و از دوستی و مهر و محبت دوستانه خود دلشان را شاد و اطرافشان را گل افشان و در کنار میوه ها و غذایشان گل برگهای خوشرنگ و خوش عطر و خوشمزه اشتها آور پذیر ایشان می نمایند
گلکاران 4 فصل در خانه خود گل می کارند گل می پرورند و خود و فرزندان و همه خانواده در میان گل ها رشد و نمو می نمایند و لباسهایشان گلدوزی نموده و تن و موهای خود را با مواد پاک کننده مخلوط با اسانس گل می شویند گلاب در نوشیدنیها و خوراک های خود می ریزند و گلبرگهای معطر در نوشیدنیهای خود می ریزند هم گلبرگهای خوش رنگ و خوش بو و خوش مزه را در کنار غذایشان می خورند و به خود گلاب و عطر زده و گلی بسینه یا لباس و کلاهشان میزنند و محل کار خود را گل آرایی کرده و به دوستان خود گل داده و آنها را غرق در گل می کنند هم گل های فراوانی را در معابدشان همراه با رقص و سماع، موسیقی، ترانه، آواز، ورد، ذکر و دعا با عشق، شادی، شکر و سپاس فراوان به آفریدگار گل آفرینشان تقدیم می نمایند دلیل این همه گل دوستی اینست که آنان آفریدگار و خود و خانواده خود و همه مردم و طبیعت و همه آدمیان، عالم و عالمیان را عاشقانه دوست دارند و بعضی میگویند آنان مادران و زنان خود را عاشقانه دوست دارند و این گلها را برای تقدیم به آنان پرورش می دهند و برخی می گویند در واقع این مادران و زنان هستند که با عشق و زیبایی و خوبی خود و کار و محصولات فراوان پرگل خود خانه و گیتی را پر از گل و دوستی گل و عشق و زیبایی صلح و آرامش می نمایند
30 سال گذشته دوره رشد و شکوفایی باغبانان 4 فصل بود تا گیتی را از حقیقت، عشق، دوستی، علم، دانش، گل و گل دوستی و گل پروری گیاه و درختان سبز پر و مملو نموده و طبیعت و محیط زیست را حفظ و بهتر نمایند
حقیقت زیبای بیکران است و همه زیبایی ها از او و یادآور اوست = حقیقت زیباست و آفریننده و دوستدار زیبایی هاست
حقیقت زیبای بیکران است و زیباییها را دوست دارد و گل های زیبا از زیباترین آفریده های او هستند که انسان را بیاد زیبایی های حقیقی می اندازند
====

گل شناس گل دوست گل خواه گل پرور گل دهنده گل ریز گل افشان پرورش دادن
عاشقان گل ها دوستداران گل گل دوستان در کنار گل های زیبای رنگارنگ و در میان سکوت و آرامش جاودانه گل ها یا چهچحه ی بلبلان خوش الحان یا شاعران سراینده شعرهای پر از گل یا آواز خواننده گان برنامه های گل ها سکوت و صدای
++++
گل همین پنج روز و شش باشد + وین گلستان همیشه خوش باشد
گل همین چهار فصل و همه وقت باشد + وین گلستان همیشه خوش باشد
=====
گل نویسی
در زبان انگلیسی شکسپیر و کتاب او از طرف مردم آن زبان با یقین و محرز که اول و شماره یک و بهترین نویسنده نمایشنامه و شاعر و کمدی نویس و … شناخته شده و اگر از هر انگلیسی زبان بپرسند بهترین نویسنده و شاعر اکثراً فوری خواهند گفت شکسپیر و کتاب او …
بهمین دلیل پیش بینی می شود که در برنامه بهبود وضعیت زندگی بشر 2030 یونسکو و برنامه های بزرگداشت صدمین سال تاسیس سازمان ملل متحد یعنی در سال 2045 که لیست 1 تا 100 بهترین ها پرفایده ترین های هر حرفه و خدمات جمع آوری گردد که شکسپیر و کتاب عنوان اول و بهترین را کسب نماید هم از طرف 500 میلیون انگلیسی زبان ها و هم از طرف 3 تا 4 بیلیون نفر صحبت کننده گان و دانش آموزان زبان انگلیسی.
++++++
کتاب گلستان سعدی و در صورت امکان کتاب کلیات سعدی فروغی ( با تصحیح و ویراستاری جدیدی پاک سازی یا هماهنگ سازی با مسایل این زمان و حقوق بشر و زنان و سیاست و بردگی و اعداد و اوزان و غیره تجدید چاپ گردد ) برای آموزش زبان فارسی و خواندن هوشمندانه و … بعنوان بهترین و اولین کتاب و نویسنده و شاعر و استاد تاثیر گذار و مفید و مورد نیاز برای آموزش زبان فارسی از طرف فارسی و پارسی زبانان به رای گیری گذاشته شود و در صورت انتخاب کتاب گلستان به طور رسمی به عنوان بهترین کتاب و نویسنده در زبان فارسی مورد قبول و تایید همگان قرار گیرد و به سازمان ملل و یونسکو معرفی گردد
پیش بینی میشود برای تشویق و قدردانی از مهمترین و بهترین مردم و خدمات به بهبود وضعیت زندگی بشر در برنامه 2030 یونسکو و برنامه های بزرگداشت صدمین سال تاسیس سازمان ملل متحد یعنی در سال 2045 که لیست 1 تا 100 بهترین ها پرفایده ترین های هر حرفه و خدمات جمع آوری شود کتاب گلستان سعدی به عنوان بهترین و اولین کتاب و نویسنده و شاعر و استاد تاثیر گذار و مفید و مورد نیاز برای آموزش زبان فارسی از طرف فارسی و پارسی زبانان معرفی و مشهور می شود
از بهترین کتاب و نویسنده انسان گرای در زبان و فرهنگ فارسی شعر بنی آدم … آن به بهترین وجه در مناسب ترین محل تایید شده در سازمان ملل و یونسکو به فارسی و 100 زبان دیگر نوشته شود

1+ خواندن هوشمندانه کتاب و استفاده بهتر و بیشتر از گوشی های هوشمند برای آموزش و حفظ و استفاده بهتر و بیشتر زبان فارسی بهترین کتاب خواندنی و آموزشی زبان فارسی کتاب گلستان سعدی
2+ بمنظور برای آموزش باغبانی با کاشت و برداشت 4 فصل و 4 عنصر اصلی آب و آتش و هوا و خاک
و بهترین شهر و محل برای گلکاری 4 فصل باغ سعدیه شیراز انتخاب نموده است
بهترین محصول طبیعی 4 فصل گل سرخ
800 هشتصدمین سالگرد نوشته شدن گلستان سعدی که از روز آغاز کتاب گلستان یا روز بزرگداشت سعدی روز اول ماه اردیبهشت در سال 1412 و جمعه 1413/2/1
گل نیت مقصود و منظور / گل پرور گل پروری گل پروران گل پروردن گل پرورش گل هوشمند
یک داستان علمی تخیلی عملی با پول های فرضی و داستانی با بیش از 100 بیلیون دلار یا سرمایه گذاری یا تقدیم و آفریدن بهترین ایده ها 100 بیلیون دلار و بیشتر ارزش یا گذاشتن و جمع آوری به عنوان امور خیریه برای بزرگداشت
در مراسم بزرگداشت سازمان ملل متحد در سال 2045 به مناسبت صدمین سال تاسیس و خدمتگزاری یکی ازفعالیت ها پیدا کردن و قدرشناسی از 100 نفر یا کار آن ها خواهد بود در زمینه 100 بهترین کتاب و نویسنده موثر در زبان و فرهنگ و هنر 1= شکسپیر و کتاب فرست فولیو 2+ دون کیشوت اسپانیایی 3 = خلاصه از ایران و چند کشور و همه جهان چند کتاب و نویسنده توسط فارسی یا پارسی زبانان نامزد و یکی انتخاب خواهد شد این وب سایت و این سازمان به همراه بسیاری کتاب گلستان یا کتاب کلیات سعدی به عنوان بهترین کتاب شماره یک و سعدی به عنوان بهترین نویسنده و شاعر و استاد زبان فارسی مخصوصاً با شعر معروف بنی آدم …با فرض رای و انتخاب مردم ( رقابت بین کتاب ها و نویسندگان ممتاز و معروف مثل شاهنامه یا دیوان حافظ یا مثنوی مولوی یا خمسه نظامی و … از یک طرف و نویسندگان بنام های کامپیوتری یا ویکی پدیا که بسیار .. و رقیب تازه وارد با ای آی یا سوپر کامپیوتر که با امکان فراوان فقط یک کامپیوتر تمامی مسائل و اطلاعات و کارها را مدیریت خواهد کرد و با هوش مافوق امکان آفریدن طرحی که تمام سیستم آموزشی را بسیار تغییر و بهبود دهد ولی در روند 800 سال گذشته کتاب گلستان سعدی بی رقیب است )
از دلایل فراوان انتخاب گلستان سعدی شاگرد او حافظ و جمیع نویسندگان و شاعران و هنرمندان با آثاری جاویدانه و مردم هنر دوست و با فرهنگ شیراز و استان فارس و تخت جمشید و ارتباط تاریخی چند هزار ساله از کوروش و داریوش تا جشن هنر شیراز و جشن های 2500 سال پادشاهی و تمدن پارس و ایرانی است.
هویت ایرانی و هویت ایرانیان
1+ هویت ایرانی در طول تاریخ طولانی گذشته و در حال حاضر و آینده در بین بیش از 200 کشور و ملت و فرهنگ و 7000 زبان و هنر های آداب رسوم گوناگون است گیج و گم نشدن و خود را نباختن است در میان بسیاران کتاب گلستان سعدی معرف و نمایشگر برجسته هویت ایرانی مانند استان فارس و شهر شیراز زبان شعر حکایت های حکیمانه و فرهنگ و هنر فارسی و بهترین هویت فرهنگ و زبان عربی اسلامی تسنن و تشیع و تصوف و عرفان و در شرایط فعلی زبان فارسی حدود 50% عربی و مردم ایران اکثراً مسلمان و پرستنده خداوند یگانه
سعدی در شیراز متولد و به مکتب و مدرسه رفته و هر دو کتاب گلستان و بوستان و بسیاری از شعرهای خود را در شیراز نوشته و اکثراً در همانجا در باغ خود زندگی کرده و درگذشته و آرامگاه وی در شیراز است و شاگرد معروف وی حافظ که اصلاً از شیراز خارج نشده و کاملاً شیرازی و ایرانی است و فارس و شیراز با یک کهکشان ستاره از بهترین شخصیت های علم و دانش و فرهنگ و هنر در گذشته و حال و آینده یکی از مراکز اصلی فرهنگ و هنر اصیل باعث افتخار و سرافرازی معرف ماهیت ایرانی بوده و هست و خواهد بود
و دیگر اینکه سعدی در زمان خود به عنوان یکی از بهترین شاگردان و استادان در چند کشور و دانشگاههای معتبر ایران و جهان با تجربیات فراوان از سفرهای خود و بازگوی و نوشتن آنها بود. چه مدل ایده آل و معرف خوبی از فارسی زبانان در عصر اطلاعات، آموزش، مدرسه و دانشگاه بیش از 80 میلیون با سواد 40 میلیون دیپلم دبیرستان 10 میلیون دانش آموز 20 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و 5 میلیون دانشجو و صدها هزار معتبرترین استادان دانشگاه در ایران و جهان هم هویت هم مدل هم معرفهم مشوق خوانندگان خود به آموختن و آموزش دادن و نوشتن خاطرات و سرگذشت هویت فرهنگی:
هویت زبانی:
هویت اسلامی: شیخ سعدی در خانواده و شهر و مدارس اسلامی متولد و رشد و آموزش یافته بود. زندگی و آثار او نمونه والایی یک مسلمان در بهترین و بیشترین حد سعی و توفیق برای تقرب به الله تعالاست نیست انسان الا سعی” نیست انسان الا با سعی مانند سعدی با اکثراً عقیده دارند که سعدی از اهل تسنن بوده ولی با توجه با زیباترین و عالی ترین مدح حضرت محمد “ص” و حضرت امیرالمومنین علی “علیه سلام” و خاندان آنها برخی سعدی را شیعه و یا از دوستداران معتقد اهل بیت و شیعیان می دانند طوری که آرامگاه سعدی چندین بار توسط سنی ها و شیعه ها متعصب و نادان به دلیل فرضی سنی یا شیعه بودن وی مورد حمله و تخریب قرار گرفته است ولی با خواندن و آشنایی بیشتر با سعدی برخی از آگاهان آثار سعدی را مایه آشتی و دوستی و اتحاد حدود 200 میلیون شیعه و 1500 میلیون سنی می دانند و اکثر سنیان فارسی زبان و اعرابی که او را میشناسند سعدی را مایه افتخار خود میدانند

هویت فردی
هویت انسان ایرانی: سعدی یک انسان ایرانی، انسان گرا و آموزگار انسانیت و نوع دوستی بوده و نمونه اندرزگویی از هویت انسان دوستی ایرانیان در طول تاریخ است و معرف انسان دوستی ایرانیان به خودشان و مردم دنیا با شعر:
بنی آدم اعضای یک پیکرند ++++ که در آفرینش زیک گوهرند … چو عضوی بدرد آورد روزگار ++++ دگر عضوها را نماند قرار

هویت روحانی و عرفانی و تصوف و فلسفه ایرانی: سعدی و سیر زندگی و کتاب او مورد قبول و آموزش زبان فارسی و آشنایی بهتر و بیشتر با مسائل روحانی و عرفانی و تصوف و فلسفه به زبان ساده و قابل فهم در صدها مراکز گروه های مختلف قرار گرفته و مورد احترام و قدرشناسی قرار گرفته و مایه دوستی و وحدت آنان است یکی از دلایل اینست که استاد سعدی نه خود در زمان زندگی اش ادعای خدایی و یا پیامبری و امامی یا پیر و مراد اعلام نموده و نه در 800 سال گذشته کسی یا کسانی او را به آن عناوین مورد پرستش قرار داده و یا خانقاه و عبادتگاهی برای وی ساخته اند و یا کتاب او را وحی و کامل اعلام نموده و در آینده نیز چنین امکانی غیر ممکن است زیرا همانطور که خود نوشته: مراد ما نصیحت بود و گفتیم + حوالت با خدا کردیم و رفتیم + ولی اکثریت مردم و …. سعدی را و پند و اندرز گوی استاد و حکیم سخن و زبان فارسی راهنما و آموزگار دانش آموزان زبان و ادب و فرهنگ فارسی در 800 سال گذشته می شناسند و با قدرشناسی افتخار شناخت و شاگردی و دوستی او و کتاب گلستان و آثار او را دارند

هویت شعر و شاعری و نویسندگی ایرانیان:

هویت زیبایی ادبی زبان و فرهنگ و هنر فارسی: کردم از عقل که ایمان چیست + عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است + برخی می گویند زبان فارسی یکی از بهترین زبان های کلاسیک چند هزار ساله تاریخی و یکی از زیباترین زبان های دنیاست و از 10 نفر بهترین شاعران در فرهنگ جهان چهار نفر آنها فارسی زبان و ایرانی بوده است و سعدی یکی از بهترین نویسندگان و شاعران و زبان فارسی را به عالی ترین حد زیبایی، فصاحت، بلاغت، روانی، سادگی رسانیده است و مهمتر اینکه در 800 سال گذشته کتاب گلستان او به عنوان کتاب شماره یک یا اولین کتاب آموزش زبان و ادبیات فارسی در مکتب ها و مدارس بوده و صدها بار در جهان بخصوص در هندوستان و ترکیه تجدید چاپ گردیده است

هویت عشق و دوستی و عاشق و دوست: سعدی در آثار خود زبان، فرهنگ، زندگی و هویت فارسی زبانان را مملو از عشق، دوستی و عاشق و دوست نموده است. هر خواننده کتاب او عشق و دوستی یکی از عاشق ترین و دوست ترین انسان ها را تا بالاترین حد احساسی و عاطفی عشق و دوستی را شناخته و تجربه می کنند. و خود سعی می کنند که هم خود عاشق و دوستدار دیگر انسانها باشند و هم انسانهای دیگر آنها را عاشق و دوست خود نمایند
هویت دانش آموزشی دانش دوستی آموزش دادن آموزگاری و استاد سعدی یکی دانش آموز کنجکاو و با استعداد علاقه مند به علم و دانش و معرفت بود و و در شیراز، بغداد، دمشق و مصر و هندوستان در مکتب و مدرسه و چندین مرکز دانشگاهی و مراکز روحانی و عرفانی دانش می آموخت و به عنوان استاد و پیر آموزش و تعلیم می داده
هویت سیاسی: بسیاری از حکمرانان و سیاست مداران با فرستادن خلعت و سکه های طلا از استاد سعدی دعوت می کردند تا به عنوان یک حکیم دانا به دربار و نزد آنان برای مشورت و راهنمایی برود و کتاب سعدی با پند و اندرزهای حکیمانه در عین حال با فصاحت ادبی خیرخواهانه یکی از چند کتاب تاریخی در آموزش حکمرانی و حکومت و سیاست مداری در ایران و جهان مورد توجه پادشاهان و سیاستمداران و مردم بسیاری بوده و یکی از بهترین معرفه های هویت سیاسی ایرانیان و فارسی زبانان است
+++++
+++++

++++
+ کسانی که میتوانند دیباچه و کتاب گلستان معنی و تفسیر و در دانشگاه ها و بالاتر تدریس کنند
+ کسانی که میتوانند دیباچه و کتاب گلستان معنی و تفسیر و در دانشگاه ها تدریس کنند
+ کسانی که میتوانند دیباچه و کتاب گلستان معنی و تفسیر و در دبیرستان ها تدریس کنند
+ کسانی که میتوانند دیباچه و کتاب گلستان معنی و تفسیر و در مدارس تدریس کنند
+ کسانی که میتوانند دیباچه گلستان و یا بیشتر از حفظ بخوانند و به نویسند و معنی و تفسیر کنند
+ کسانی که میتوانند دیباچه گلستان از حفظ بخوانند
+ کسانی که میتوانند دیباچه گلستان را از روی کتاب بخوانند و 800 کلمه از آنرا با دیکته بنویسند
+ کسانی که میتوانند فقط بخش های فارسی دیباچه گلستان را از روی کتاب بخوانند و 800 کلمه از آنرا با دیکته بنویسند
+ کسانی که میتوانند 100 کلمه از دیباچه و 700 کلمه انتخابی خود را از روی کتاب گلستان بخوانند و 800 کلمه از آنرا با دیکته بنویسند
+ کسانی که میتوانند 800 کلمه فارسی را از دیباچه و کتاب گلستان را از روی کتاب بخوانند و به نویسند

++++

++++

شرکت پاک گلشن

جمع آوری کننده و راهنمای بهترین کتابها و غذاهای سالم، خدمات و محصولات آموزشئ، بهداشتئ، طبیعی، تبلیغاتی و غیره کلی و جزئی


گلهای چهار فصل

 جمع آوری و راهنمای بهترین گل های رٌز، گل سرخ و زیباترین و پر استفاده ترین گل های چهار فصل بهاری، تابستانی، پائیزی، زمستانی و کتابها ، ویدیوهای، کلاسهای آموزشی، خدمات و محصولات مربوطه و غیره کلی و جزئی در باره گلها ( رایگان و یا با امکان خرید ، فروش و امکان ارائه برای همه دوستداران و دانش آموزان )

جمع آوری و راهنمای بهترین کتابها ، ویدئوهای و کلاسهای آموزشئ باغهای فصلی و چهار فصل گل سرخ و خدمات و محصولات بهاری، تابستانی، پائیزی، زمستانی و غیره

++++++

++++++

گل و گلستان سعدیه + با یک گل سرخ به باغ گلستان سعدیه شیراز گلخانه گل های سعدیه شیراز
( داستان تخیلی علمی آموزشی اطلاعاتی تبلیغاتی تجاری هنری فرهنگی )

نام من داود دانش دوست کتابدار و راهنمای شما در این تور
گل های باغ گلستان سعدیه شیراز + گل های گلستان سعدیه شیراز + گل سرخ های باغ گلستان سعدیه شیراز + گل های گلستان سعدیه شیراز + گلهای سرخ و گلهای باغ گلستان سعدیه شیراز + گل سرخ ها و گلهای زیبای باغ گلستان سعدیه شیراز +
گل های گلستان سعدی شیرازی هستم و ایشان فرهاد معاونم و خانم خاتمی منشی و مسئول امور اداری هستند و این هم کامپی 101 رباط ما در این تور و مسئول امور اطلاعات ما است .
وظیفه ما راهنمایی و رضایت خاطر شماست.
اول ما طبق برنامه جزئیات تور را برایتان توضیح خواهیم داد و بعد تور را شروع خواهیم کرد. حالا فرهاد و با کمک کامپی شما را راهنمایی خواهند کرد تا گوشیهای هوشمند خود را با مراکز اطلاعاتی ما هماهنگ کنید.
فرهاد رو کرد به بازدید کنندگان و گفت لطفاٌ در گوشیهای هوشمند خود این سایت اینترنتی را باز کنید
( گل سرخ های باغ گلستان سعدیه شیراز/http://www.best100plus.net ) و روی نام خود کلیک کنید تا تمام اطلاعات و پرونده سوابق ارتباط شما با گل در گذشته و تمام برنامه تور و این مرکز و رباط 101 ما را در آن باز و آماده استفاده شود.
باذدید کنندگان دو خانواده و سه کودک دو نفر سالمند چهار نفر ار مخبرین و 3 نفر متخصص و محقق جمعاً 16 نفر بودند که همگی از علاقه مندان به دانستن و استفاده بیشتر در مورد آب و این مرکز بودند و در مسیر راه افراد دیگری فقط برای یک یا چند بخش هم اضافه خواهند شد.
بعد از اینکه همه آماده شدند فرهاد گفت از حالا به انتخاب خودتان می توانید در گوشیهای هوشمند خود یا در این تله ویزیون روی دیوار یا در صفحه روی سینه رباط ادامه برنامه ها را ببینید و گوش دهید
آقای دانش دوست با لبخندی ادامه داد خوب دوستان تصویری که میبینید گل های گلستان سعدیه شیراز است که صدها متر طول و عرض آن است که آرامگاه شیخ سعدی در میان انواع زیباترین گل ها و گل خانه ها و گلزارها و لاله زارها و گلستان های آنست. در زیر زمین های گل کاری شده یک ساختمان صد متری بانک هسته ها تخم ها ژن ها و دن ا تمام گل های ایران جمع آوری می شود توسط گلکاران گل دوستان و متخصصین گل شناس جمع آوری برای همیشه به خوشی نگهداری و ( همانطور که استاد نوشته سروده: وین گلستان همیشه خوش باشد ) و مورد استفاده میشود. در اطراف گلستان سعدیه صدها ساختمان صد طبقه قرار دارد که جمعی از آنها مربوط و یا در رابطه با گلستان مانند کتابخانه گل های ایران، مرکز اطلاعات گل های ایران، آموزشگاه، دانشگاه، نمایشگاه و فروشگاه گل های ایران، و بهترین امکانات برای آموزش، تولید، کاشت و برداشت گل های ایران تشکیل گردیده است یک ساختمان صد طبقه که در میان صدها ساختمان صد طبقه ای قرار گرفته است که اکثر آنها به بخش خصوصی و تجاری مربوط میشوند مابقی برخی .
از ایران و کشورهای اطراف و سراسر ایران دوست داران سعدی و آثار او همه ساله به شیراز و بازدید باغ سعدیه می می آمدن حالا هم می آیند و در آینده هم خواهند آمد. ولی جمعی هم به دلایل ذکر شده و هم به دعوت باغبانان 4 فصل برای آموزش خواندن هوشمندانه، گلکاری و باغبانی 4 فصل و هم برای بزرگ داشت 800 قمری 800 هشتصدمین سالگرد نوشته شدن گلستان سعدی که از روز آغاز کتاب گلستان یا روز بزرگداشت سعدی روز اول ماه اردیبهشت در سال 1412 و جمعه 1413/2/1 و 1414 و 1415 از سال 1400 با آوردن حداقل یک گل سرخ یا هر چه بیشتر بهتر با دست پر برای قدرشناسی و سپاس گذاری از سعدی و کتاب گلستان و سعدی به شیراز و سعدیه می آیند. این دوستان خواننده هوشمند کتاب گلستان سعدی بیش از 40 میلیون از داخل ایران و 4 میلیون از ایرانیان مقیم خارج از کشور و 6 میلیون از فارسی یا پارسی زبانان سایر کشورهای جهان خواهند بود.
دوستداران و خواننده گان کتاب گلستان داخل ایران هر نفر 800 دلار هزینه سفر و ایرانیان مقیم خارج از کشور نفری 8000 دلار و سایر کشورها هر 2 نفر 800 دلار کمک هزینه سفر دریافت خواهند نمود.
در ورودی اصلی سعدیه برای ورود همگان آزاد خواهد بود وی برای خواننده گان هوشمند گلستان سعدی و گل دوستان دو در جدید روبروی هم و در میان بلوار گل و در کنارشان چند ساختمان و گلخانه شیشه ای ساخته خواهد شد در ورودی جدید یا دروازه گلها بیش از ده متر بلندی داشته و با شیشه و گلدان های پرگل با یک گل سرخ از نئون های رنگی و 24 ساعت روشن و پر نور خواهد بود گل دوستان گلستان خوانان هر کدام یک گل سرخ در دست راست و یک ورق با اشعاری از گلستان یا از کلیات سعدی یا نوشته ای از خودشان در مورد گل از دروازه گلها وارد باغ سعدیه میشوند نوشته های خود را با عکس و فیلم های گرفته شده از گلها و گلزارها با دوربین های گوشی های هوشمند به کتابخانه گلها در سمت راست میدهند و گل سرخ خود را در خاک یک گلدان کوچک می کارند و وارد باغ سعدیه میشوند
آزادند که هر طور که دوست دارند به آرامگاه سعدی رفته و در باغ میان گلها بگردند و به موسیقی گلها گوش کنند و در مورد گلها بخوانند یا بنویسند یا صحبت کنند و تا بیشترین حد گوشی های خود را از نوشته ها، گفته ها، عکس، فیلم پر و خاطره جاودانه پر کنند. روبروی دروازه ورودی دروازه خروجی خواهد بود که آنرا دروازه باغ های چهار فصل می نامند که از گلها و گیاهان و درختان همیشه سبز چهار فصل ساخته خواهد شده هنگام خروج بهر یک از گل دوستان در سمت راست پروانه بازدید و استفاده از القاب گل آقا یا گل بانو یا آقای گل و خانم گل برای همه عمر در تمام موارد رسمی و غیر رسمی به همراه آدرس اینترنتی کپی همه سوابق و پرونده شان شامل همه نوشته ها، عکس ها، فیلم ها و نوارهای صوتی و غیره هر چه را که داده اند جاودانه در کتابخانه گلستان سعدی برای دسترسی عمومی نگهداری میشود. در هنگام خارج شدن یک دسته گل زیبا با بیش 100 گل داده میشود که در وسط آن عکس یک گل سرخی که خودشان آورده بودند قرار داشت و عکس گلدانی که گل خود را در هنگام ورود در آن کاشته بودند با نامشان روی آن قرار داشت گل او را بهمراه گل های دیگر به یکی از نقاط ایران برای کاشت و رشد و پرورش در خاک سرزمین ایران فرستاده و عکس ها و فیلم های سرنوشت گل او تا افزایش به بیش از 100 گل سرخ هم برای او خواهند فرستاد و هم در کتابخانه گلها گلستان یا وین گلستان همیشه خوش باشد نگهداری خواهند نمود
به خوانندگان داخلی وقتی یک گل سرخ و یا سعی گل و یا نوشته درباره گل در هنگام ورود از در باغ سعدیه داده می شود یک کارت اعتباری 800 دلاری تقدیم میشود که فقط در اطراف سعدیه قابل استفاده است و می توانند ضمن دریافت 20 تا 30 درصد از قیمت معمولی هر چه دوست دارن بخرند یا به گیرند مانند: انواع گل یا تخم گل، کتاب گلکاری، نوشیدنی و غذاهای گلی، تابلوهای نقاشی گلدار، لباسها و پارچه های گلدار، بلیط های ورودی برای بازدید از کتابخانه گلها، موزه گلها، نمایشگاههای گوناگون محصولات و خدمات پرگل، لوازم آرایش، عطر ها، ادکلن، شامپو، صابون، و پودرهای پاک کننده بدن و لباس گلاب و گلبرگ های خشک خوراکی و دکوری و شرکت در کلاس های گل شناسی و گلکاری برنامه ها و عضویت های کامپیوتری و ….تور گلها و گلستان های شیراز
شرکت پاک گلشن و سایت ( گل سرخ های باغ گلستان سعدیه شیراز/http://www.best100plus.net )
رازهای یک گل سرخ. راز گل سرخ سدی صد راز گل سرخ . از 1 تا 100 و بیشتر راز گل سرخ یا گل های سرخ
بپرس تا بدانی و بخواه تا بتوانی بدنی را بدانی
چطور من و ما شرکت ما خواهد توانست از 1 تا 100 و بیشتر راز یک گل سرخ یا گل های سرخ

+++

ولی با همه اینها باز هم در هر حال و در هر احوال بهترین سعی خود را صرف دانستن هر چه بهتر و بیشتر می نمایند. و اینکه با این افزایش فراوان و سریع فعلی افراد تحصیل کرده و دانای 100 سال و 1000 و 10.000 و…. سال آینده چقدر خواهند دانست واقعاً هر انسانی را به شگفتی، حیرت، سکوت و تواضع می رساند. انسان تکاملی از نژاد هومو اسپین یا مرد عاقل و یا موجود عاقل می دانند هر انسان عاقل به دلایل عقلی و آزادی و داشتن حق انتخاب ( مگر از درون و یا بیرون تحت تاثیر نادانی اشتباه سستی احساسات یا عواطف زور ترس و طمع و …. ) همیشه بین بد و خوب خوب را انتخاب می کند و بین خوب و بهتر بهتر را و بین بهتر و بهترین بهترین را انتخاب وی کند یا بین 25%+ و 50%+ و 75%+ و 99%+ و 100%+ همیشه 100%+ را انتخاب می کند باز هم مثال ساده تر در شرایط مساوی و آزاد بین 90 دلار یا 100 دلار 100 دلار را و بین 90 گردو و 100 گردو 100 گردو را انتخاب می کند و در هر حال و همه حال و هر ساعت و همه روزها بهترین ها را انتخاب می کند
بنابراین با دعا و امید به کرم خداوند یگانه دانای کامل و استاد کریم سعی در دانستن هر چه بهتر از 1 تا 100 و بیشتر راز گل سرخ می پردازیم و ادامه میدهیم. بک سری اسرار یا سرّهای گل سرخ است مثل وزن قد تعداد گلبرگ ها و… که آنها را میشود اندازه گیری کرد و فهمید ولی رازها اسرار جاودانه اند که نمیشود کاملاً فهمید مثل چرا گل سرخ است از کجا آمده است چرا هست و به کجا خواهد رفت چه کسانی چه کسی گل سرخ را و برای چه آفریده چرا یک گل سرخ جاودانه نمی ماند انسان ها در چند سال آینده یا چند صد و چند هزار سال آینده با گل سرخ چه خواهند کرد و همچنین دانستن کامل رازهای اتم های آن و آب و مواد یا خاک و هوا و انرژی آن
راز گل سرخ چیست؟ چگونه می توان رازهای گل سرخ را فهمید راز خوشگلی گل سرخ چیست؟ راز خوش رنگی گل سرخ چیست؟ راز خوش بویی گل سرخ چیست؟ راز خوش قامتی گل سرخ چیست؟ راز خوشمزه گی گل سرخ چیست؟ راز خوش رقصی گل سرخ در وزش باد چیست؟ راز خوشحالی طراوت لطافت فایده های فراوان برای سلامتی تنی و روانی
ولی لطف خدا و استاد کریم شامل انسانهاست اگر چه کمال کامل از آن خداست ولی خدا را شکر سعی در فهم و آگاهی و علم و دانش داشتن محدود تا حد طبیعی و خوب و بهتر و بهترین حد دانایی حق خدادادی و طبیعی و تکاملی انسان است. بنابراین شناخت 1تا100
ولی لطف خدا و استاد کریم شامل انسانهاست اگرچه کمال کامل از آن خداست ولی خدا را شکر حدود یا محدودیت طبیعی و خوب و بهتر و بهترین بودن حق خدادادی و طبیعی و تکاملی انسان است. اگر چه انسان قادر نیست انسان کامل شود ولی می تواند کاملاً انسان شود و با سعی تکاملی انسان تر و انسان تر و یکی از بهترین انسان ها شود در مقام یکی از بهترین آفریده ها در این آفرینش در بین عالم و عالمیان و آدمیان که جای بینهایت شکر و سپاس است
یک گل سرخ خوشگل زیبای خوش بو و
شرکت پاک گلشن و سایت های مربوط به
( گل سرخ های باغ گلستان سعدیه شیراز/http://www.best100plus.net ) به زبان فارسی+++++
http://www.best100plus.net به زبان انگیسی ++++ به زبان انگیسی
https://www.best100plus.org به زبان انگیسی ++++
https://4seasonsgardensplus.com/persian-4-seasons-gardening به زبان انگیسی ++++ https://smartebooksreading.info/speed-reading به زبان انگیسی ++++

+++++


++++

معنی مترادف سعد: خجستگی، شگون، مبارک، نیکبختی، خوش یمن همایون شدن. مبارک شدن. نیکبخت گردانیدن
مترادف سعادت: بختیاری، برکت، بهروزی، بهی، خجستگی، خوشبختی، خوشی، خیر، فلاح، کامرانی، نیکبختی، نیکروزی
++++
گاهی در این سایت و در این داستان و در این برنامه سد = صد = 100 و در زبان فارسی اصیل نیز 100= سد با سین نوشته میشود
و همانطور که نام سعدی ….. و از این نام را بعنوان نام هنری استفاده نموده هر کسی که بخواهد میتواند نام سعدی را به جلو و یا انتهای نام خود اضافه نموده و نوشته و یا اشعار و هر نوع کار هنری مخصوصاً آثار گلی و گلستانی خود را با این نام معرفی کند مانند داود خوشنام به سعدی داود خوشنام و یا داود خوشنام سعدی در درجه اول و اما در درجه دوم از کلمه سدی بجای سعدی استفاده نموده و راحت تر هر آنچه که شاید کمتر ادبی بوده و یا آزادتر است و یا هر دو نام سعدی و سدی استفاده نماید مانند سدی داود خوشنام و یا داود خوشنام سدی. و چون کامپیوتر نام های تکراری را قبول نخواهد کرد بنابراین هر کسی زودتر نام نویسی کند میتواند از نام انتخابی کوتاه تری استفاده کند.
همانند نویسنده و هنرپیشه و … آقای پرویز صیاد که نام صمد را انتخاب نموده تا بتواند بعضی از مطالب را درآن نقش بگوید
ب و هر کسی می تواند با هر نام مستعار نام نویسی و از بعضی از مزایای دیگر استفاده نماید ولی برای استفاده از مزایای کامل تر یا رایگان فقط یکبار و با نام واقعی می شود استفاده کرد مانند:
هدیه های رایگان معنوی:
بازدید و خواندن مطالب، دیدن ویدیو، شنیدن سخنرانی ها و .. برای عموم آزاد و رایگان میباشد
دریافت برگه های و کارت ها و پروانه ها یا اجازه ها و جواز ها شن


هدیه های رایگان مادی:
مانند بذر یا تخم گل ها، کتاب چاپی گلستان و معادل 800 دلار خرید هدیه رایگان در باغ گلستان سعدیه برای فارسی زبانان داخل ایران و معادل 10.000 دلار هدیه مخارج سفر به فارسی زبانان ایرانی خارج کشور و معادل 400 دلار به فارسی زبانان غیر ایرانی برای خرید رایگان در باغ گلستان سعدیه شیراز یعنی معادل این مبالغ بدون خرج از پولهای شخصی)

چو 100 صد سد آید نود هم پیش ماست با خواندن گلستان و آموزش زبان فارسی با بیش از 100 میلیون نفر امید اینست که میزان مطالعه بالا رفته و کتاب های حافظ فردوسی مولانا نظامی خیام و صدها جالب و مفید و آموزنده، نویسندگان و شاعران برجسته ایران بیش از پیش فراوان خوانده شود. همچنین کتابهای جالب و مفید نویسندگان و مترجمین آگاه و دانشمند فارسی زبان خواننده گان و دوستداران بیشتری داشته بشد ( تیراژ چاپ کتاب در ایام حاضر حدود 500 نسخه است بعضی به 1000 و بالای 10/000 نسخه میرسد در صورتیکه با اکثریت نسل جوان در ایران و محصلین بخصوص بیش از 5 میلیون دانشجوی دانشگاه میزان چاپ و فروش و خواننده گان آنها اغلب به بالای 100/000 و یا میلیون برسد و در عصر اطلاعات میزان اطلاعات فارسی زبانان بیشتر شود تا در مقایسه با کشورهای دیگر از مقام 126 به یکی از بیست ملت مطالعه کننده با مردمی دانش دوست تر عاقل تر و داناتر و کتابخوان تر گردد ( گل و هدف نیت منظور و مقصود باغ های 4 فصل به همراه باغبانی و کاشت و برداشت بیش از چهار مرتبه ایرانیان و فارسی زبانان بیاموزند که کنترول آب و آتش، هوا و خاک یا غذا را بیشتر چه در محیط و چه در تن خویش را در اختیار خود بگیرند و آنها را کمتر یا بیشتر به اندازه های مناسب تر برای زندگی 100 ساله لازم و پرسودتر برسانند
مردمان خداوند یکتا پرست ایران از بیش از چهار هزار سال با شعار افکار نیک گفتار نیک و اعمال نیک خود زندگی نیک و نیک ترین تمدن جهان را ساختن.
ایرانیان مسلمان در اذان و نماز خود جزو واجبات روزانه چند مرتبه می خوانند حَیَّ عَلی خَیرِ العَمل از فرازهای اذان و اقامه، به‌معنای «بشتاب به‌سوی بهترین عمل».
در ادامه نیک و خیر در این زمان تا به اندازه مناسب گل کاری کنید
با خواسته ها یا انتخاب گلی،
با افکار گلی، گفتار گلی و اعمال گلی زندگی خود و ایران و جهان را گلستان کنید.
گل کاری و گل خوانی، گل نوازی، گل بانی، گل خواهی، گل سازی، گل نویسی، گل سازی، گل خواری با غذاهای دلخواه، گل بازی، گل دوزی، گل نوازی، گل دوستی، گل فروش و گل فروشی،


گل دیزاینر
عشق گل، عاشق گل و عاشقان گل، دوستی با گل، دوست داران گل، گل شیفته
عشق، خواسته، گل، هدف، نیت، مقصود و منظور / گل پرور گل پروری گل پروران گل پروردن گل پرورش گل هوشمند
گل افشانی، گل فشان، گل از گلش شکفت، شکفتن گل
غنچه گل، گل همیشه بهار، پوشیده از گل، پر از گل، با گل اراستن، کاسه گل، راه پر گل،
گل ها، گل، شکوفه، درخت گل، سر، نخبه، گل کردن، گلکاری کردن

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم + فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد + من و ساقی بهم تازیم و بنیادش براندازیم
شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم + نسیم عطر گردانرا شکر در مجمر اندازیم
چو در دستت رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش +که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما بمیخانه + که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
سخن‌دانیّ و خوش‌خوانی نمی‌ورزند در شیراز + سخن‌دانیّ و خوش‌خوانی نمی‌ورزند در شیراز


++++

نظریه کلی اینست که کامل فقط خداوند یگانه دانای کامل است و فقط خدا راز کامل یک گل سرخ یا گل سرخ ها را میداند هیچ انسانی نه تا بحال و نه در آینده نزدیک یا دور قدرت فهم و آگاهی و دانستن کامل یا 100% یک گل سرخ را نخواهد داشت رازی از رازهای سر به مهر خدا. و همچنین دانش و یا راز کامل هر چه در عالم هستی است ر ا فقط خدا می داند و حتی هزاران سال دیگر انسان به آگاهی و فهم کامل نخواهد رسید در هر موردی یا حتی در یک مورد. با وجود اینکه هر انسانی بعنوان اشرف مخلوقات گل سر سبد آفرینش است ولی نمیدانند مگر ناجیان بشریت در ادیان مختلف مانند حضرت مهدی و حضرت مسیح که گل گلها و گل سرسبد عالم و عالمیان و آدمیان هستند ضمن اینکه حتی اگر آنان راز گل سرخ را بدانند آن دانش کامل را به شاگردان خود و به پرسشگران پس از ظهور در آینده خواهند گفت و آنان کاملاً خواهند فهمید یا نه پرسشی است فعلاً بدون جواب.
کامل خداست و کاملیت ملک خداست =
ما همه ناقص و کمال کامل تراست + ملک تعلا و تقدس تراست.
برخی از دانایان عقیده دارند که انسان های دانا می دانند که اگر کل دانش 100 است انسان ها 25% را میدانند و می دانند که میدانند و 25% دیگر را می دانند ولی به خوبی بیاد نمی آورند ولی کم و بیش میدانند که چه چیزهایی را نمیدانند. و بیش از 50% را نمیدانند و نمیدانند که چه چیزی را نمیدانند ولی میدانند که نمیدانند و البته بعضی ها عقیده دارند که این نسبت ها را حتی کمتر از 10% و 10% آگاهی و نیمه آگاهی و بیش از 80% نادانی و ندانستن آنکه چه را نمی دانند است و گروهی می گویند که انسان هیچ یا خیلی کم می داند و آنچه که می داند همه فقط توسط انسان کسب شده و هیچ موجود زمینی یا آسمانی دیگری درستی دانش انسان را تائید ننموده و انسان ها آگاهی خود و دیگر آدمیان را مبنای حقیقت و واقعیت فرض یا باور می کنند و انسان ها در گذشته در موارد بسیاری دانش و آگاهی خود را با باور و ایمان کامل حقیقت و درست می دانستند که با گذشت زمان 100% نادرستی و خلاف حقیقت و واقعیت بودن آنها ثابت شده است و خطا و اشتباه کردن در هر سنی و بوجود آوردن فرزندانی که کلاً از مجموعه دانشهای اکتسابی بشر بی اطلاعند یک امر طبیعی است.
ولی با همه اینها باز هم در هر حال و در هر احوال بهترین سعی خود را صرف دانستن هر چه بهتر و بیشتر می نمایند. و اینکه با این افزایش فراوان و سریع فعلی افراد تحصیل کرده و دانای 100 سال و 1000 و 10.000 و…. سال آینده چقدر خواهند دانست واقعاً هر انسانی را به شگفتی، حیرت، سکوت و تواضع می رساند. انسان تکاملی از نژاد هومواسپین یا مرد عاقل و یا موجود عاقل می دانند هر انسان عاقل بدلایل عقلی و آزادی و داشتن حق انتخاب ( مگر از درون ویا بیرون تحت تاثیر نادانی اشتباه سستی احسات یا عواطف زور ترس و طمع و …. ) همیشه بین بد و خوب خوب را انتخاب می کند و بین خوب و بهتر بهتر را و بین بهتر و بهترین بهترین را انتخاب وی کند یا بین 25%+ و 50%+ و 75%+ و 99%+ و 100%+ همیشه 100%+ را انتخاب می کند باز هم مثال ساده تر در شرایط مساوی و آزاد بین 90 دلار یا 100 دلار 100 دلار را و بین 90 گردو و 100 گردو 100 گردو را انتخاب می کند و در هر حال و همه حال و هر ساعت و همه روزها بهترین ها را انتخاب می کند

این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن red-roses-1380038.jpg است


+++++


شرکت پاک گلشن و وبسایت از یک تا صد و بیش تر بهترین ها حق خود می داند
هدیه های رایگان مادی:
مانند بذر یا تخم گل ها، کتاب چاپی گلستان و معادل 800 دلار خرید هدیه رایگان در باغ گلستان سعدیه برای فارسی زبانان داخل ایران و معادل 10.000 دلار هدیه مخارج سفر به فارسی زبانان ایرانی خارج کشور و معادل 400 دلار به فارسی زبانان غیر ایرانی برای خرید رایگان در باغ گلستان سعدیه شیراز یعنی معادل این مبالغ بدون خرج از پولهای شخصی)

هر سال با قرعه کشی بین واجدین شرایط 100 نفر بطور رایگان به تور گل ها اعزام خواهند شد تور گل های ایران و جهان به بیش از 100 شهر در ایران و به 100 کشور گیتی خواهد بود. تور گلها در گلستان ها و کتاب های درباره کتابخانه ها و دانشکده های آموزش کاشت و برداشت گل در 4 فصل و بازار گل ها با خواندن نوشتن شنیدن و دیدن و نوشتن و فیلم برداری هوشمندانه با
1 کتاب گلستان سعدی با حدود 100 صفحه 15000 کلمه در بردانده اکثر 10.000 پر مصرف ترین کلمه های فارسی در 100 سال گذشته و آینده
1 سازمان امور خیریه و یک شرکت تجاری و وب سایت های
( گل سرخ های باغ گلستان سعدیه شیراز/http://www.best100plus.net ) به زبان فارسی+++++
http://www.best100plus.net به زبان انگیسی ++++ به زبان انگیسی
https://www.best100plus.org به زبان انگیسی ++++
از طرف باغ های 4 فصل گیتی در راس و مرکز مدیریت و سازماندهی کلیه امور آموزشی، تبلیغاتی، خدماتی باغ های 4 فصل و گل های گلستان سعدیه و ایران به انجام وظایف زیر و غیره می باشد. ( برای بیش از 100 میلیون فارسی زبان و بیش از یک بیلیون نفر از زبان های دیگر مانند هندو، انگلیسی، ترکی، عربی و … )
یک کتاب یعنی کتاب گلستان سعدی
1 کتاب گلستان سعدی با حدود 100 صفحه دارنده 10.000 کلمه در بردانده اکثر 10.000 پر مصرف ترین کلمه های فارسی در 100 سال گذشته و آینده. نوشتن گلستان در سد = صد صفحه هر صفحه بدست یکی از بهترین خطاطان با تزئین بهترین نقاشان و همچنین بهترین های چاپی و تقدیم آن به رایگان به 100 میلیون پارسی زبان هر پارسی زبان یک جلد باضافه انواع گوناگون بهترین برنامه های در کامپیوتر و اینترنت در سایت ….کتاب کامل گلستان سعدی در کلام نوشتاری یا کتاب های الکترونیکی برای خواندن در بیش از 100 طرح و بیورت کتاب گویا با صدای بیش 100 گوینده ممتاز در گویندگی و با بیش 100 ویدیو با بهترین و …
استادان سعدی شناس با تعریف خواندن و تفسیر و تعریف و معنی کردن کلمات و اشعار و نوشته ها و با ارکستر موسیقی 100 نفره با بهترین آهنگسازان نوازندگان و خوانندگان و رقصنده گان هنرمند برنامه های گل های گلستان سعدی
در سایت .. کتاب گلستان با طرح های گوناگون جمع آوری تزیین میگردد گلکاری
++++
( برای حدود 100.000.000 صد میلیون نفر فارسی زبانان
برای هر نفر تقدیم 1000 دلار هدیه جعماً 100 بیلیون دلار و
برای هر نفر 1000 دلار سرمایه گذاری یا 100 بیلیون دلار سرمایه گذاری تجاری
در کل بیش از 200 بیلیون دلار هدیه رایگان و محصولات و خدمات تجاری )
++++
1 فیلم 2 ساعته اکثراً داستان سرگذشت سعدی با کمی از اشعار از گلستان
1 فیلم 4 ساعته فیلم 2 ساعته قبلی به اضافه 2 ساعت اشعار و گفته های سعدی در گلستان
1 سریال 100 ساعته از مجموعه کلیات و سرگذشت سعدی
4نمایشگاه و باغ چهار فصل و مرکز علمی، فرهنگی و هنری زبان فارسی 1. اولی در شیراز… 2. دومی در تهران 3. سومی ( در پارسیود در حوالی هالیوود در لوس آنجلس ) 4. و چهارمی در ( بالیوود نزدیک بمبی در هندوستان ) با شعار معروف افکار نیک، گفتار نیک، اعمال نیک و آثار آموزشی، ادبی، فرهنگی و هنری نیک با بهترین هنرمندان برنامه گلهای رنگارنگ
و در کنار آنها دفتر و مرکز ثبت افکار جدید، ایده های نو، ابتکارات، اختراعات، کشفیات، حق و حقوق سرودن شعر، نویسندگی، و انتشار و چاپ کتاب و دیگر آثار آموزشی، فرهنگی، هنری، صنعتی، تجاری، سخت افزار و نرم افزار و بازی های کامپیوتری، اینترنتی، وبسایت ها، و…. در ایران و جهان با حضور و کمک وکلای تجاری و سرمایه گذاران کلان شرکت های خصوصی و سهامی با شعار: بخوان تا بدانی و یا بپرس تا بدانی و بخواه تا بتوانی بیافرین تا بسازی به آفرین
من از لب تو منتظر یه حرف تازم + تا قشنگترین، پرفایده ترین و پرسودترین محصولات و خدمات عالم رو بسازم
ما از لب تو منتظر یک حرف تازه ایم + تا پرفایده ترین و پرسودترین محصولات و خدمات عالم رو بسازیم
با ساختمان 100 طبقه ای مجسه مانند سعدی با کتاب گلستان در دست با شعار آزادی زبانی یا آزادی در شنیدن، آزادی بیان، آزادی خواندن، آزادی نوشتن + و با شعر بنی آدم

+++++
1 نمایشگاه و باغ چهار فصل 400 بیلیون دلاری با مرکز علمی، فرهنگی و هنری زبان فارسی بنام پارسیوود چهارمی در جهان در ( بالیوود نزدیک بمبی در هندوستان ) در کنار آن دفتر و مرکز ثبت افکار جدید، ایده های نو، ابتکارات، اختراعات، کشفیات، حق و حقوق سرودن شعر، نویسندگی، و انتشار و چاپ کتاب و دیگر آثار آموزشی، فرهنگی، هنری، صنعتی، تجاری، سخت افزار و نرم افزار و بازی های کامپیوتری، اینترنتی، وبسایت ها، و…. در ایران و هندوستان و جهان با حضور و کمک وکلای تجاری و سرمایه گذاران کلان شرکت های خصوصی و سهامی با شعار: بخوان تا بدانی و یا بپرس تا بدانی و بخواه تا بتوانی بیافرین تا بسازی به آفرین
من از لب تو منتظر یه حرف تازم + تا قشنگترین، پرفایده ترین و پرسودترین محصولات و خدمات عالم رو بسازم
و باغ های 4 فصل مشترک ایران و هند در نزدیکی
ساختمان 100 طبقه ای یونسکوی انگلیسی زبان هندوستان + یونسکوی هندو زبان + ( در سال 2021 به عقیده بعضی مردمی که انگلیسی زبان اول و مادری آنان در دنیا حدود 400 میلیون نفر هستند و از 1500 میلیون مردم هند بیش از 400 میلیون آنان انگلیسی میداند و تا سال 2030 به بیش از 1000 میلیون نفر خواهد رسید با حدود 400 میلیون نفر تحصیل کرده دانشگاهی که رهبری و آموزش انگلیسی دانان جهان را که در حدود 3000 میلیون خواهند داشت در حالی که جمعیت انگلیسی زبان در حدود 400 تا 500 میلیون نفر خواهد بود
یونسکوی فارسی پارسیان در کنار + مراکز علمی، فرهنگی، هنری، ادبی،

جزیره یا کانال آبی باغ های چهارفصل + آموزش باغبانی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در هر فصل و چهار فصل، بهار، تابستان، پائیز و زمستان. با 400 بیلیون دلار گازی سرمایه گذاری و همکاری هندیان و پارسیان ( منظور از پارسیان = فقط در رابطه با زبان هر کسی و یا همه کسانی به زبان پارسی یا= فارسی صحبت میکنند.) هر سال بیش از 100.000 نفر از پارسی زبانان از ایران افغانستان، تاجیکستان و از کشورهای دیگ و جهان برای آموزش و… باغبانی 4 فصل از به آن مرکز خواهند رفت. مردم هندوستان و پارسیان به طبیعت و باغبانی و فصول 4 گانه و 4 عنصر اصلی حیات احترام خاصی می گذارند. 4 عنصر اصلی حیات که سازنده ساختمان طبیعت و تن انسان است و با شناخت و استفاده درست تر از آنها می باشند. آب، آتش، هوا و خاک و بعضی اتر یا خلاء را عنصر پنجم نامیده اندچو 100 صد سد آید نود هم پیش ماست با خواندن گلستان و آموزش زبان فارسی با بیش از 100 میلیون نفر امید اینست که میزان مطالعه بالا رفته و کتاب های حافظ فردوسی مولانا نظامی خیام و صدها کتاب جالب و مفید و آموزنده، نویسندگان و شاعران برجسته تاریخی ایران بیش از پیش فراوان خوانده شود. همچنین کتابهای جالب و مفید نویسندگان و مترجمین آگاه و دانشمند فارسی زبان معاصر خواننده گان و دوستداران بیشتری داشته بشد ( تیراژ چاپ کتاب در ایام حاضر حدود 500 نسخه است بعضی به 1000 و بالای 10/000 نسخه میرسد در صورتیکه با اکثریت نسل جوان در ایران و محصلین بخصوص بیش از 5 میلیون دانشجوی دانشگاه میزان چاپ و فروش و خواننده گان آنها اغلب به بالای 100/000 و یا میلیون برسد و در عصر اطلاعات میزان اطلاعات فارسی زبانان بیشتر شود تا در مقایسه با کشورهای دیگر از مقام 126 به یکی از بیست ملت مطالعه کننده با مردمی دانش دوست تر عاقل تر و داناتر و کتابخوان تر گردد ( گل و هدف نیت منظور و مقصود باغ های 4 فصل به همراه باغبانی و کاشت و برداشت بیش از چهار مرتبه ایرانیان و فارسی زبانان بیاموزند که کنترل آب و آتش، هوا و خاک یا غذا را بیشتر چه در محیط و چه در تن خویش را در اختیار خود بگیرند و آنها را کمتر یا بیشتر به اندازه های مناسب تر برای زندگی 100 ساله لازم و پرسودتر برسانند
++++
گل همین پنج روز و شش باشد + وین گلستان همیشه خوش باشد
گل همین چهار فصل باش

+++++
یونسکوی انگلیسی زبان هندوستان + یونسکوی هندو زبان +
یونسکوی پارسیان در کنار + مراکز علمی، فرهنگی، هنری، ادبی،
با ساختمان 100 طبقه ای مجسه مانند سعدی با کتاب گلستان در دست با شعار آزادی زبانی یا آزادی در شنیدن، آزادی بیان، آزادی خواندن، آزادی نوشتن + و با شعر بنی آدم
جزیره یا کانال آبی باغ های چهارفصل + آموزش باغبانی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در هر فصل و چهار فصل، بهار، تابستان، پائیز و زمستان. با 400 بیلیون دلار گازی سرمایه گذاری و همکاری هندیان و پارسیان ( منظور از پارسیان = فقط در رابطه با زبان هر کسی و یا همه کسانی به زبان پارسی یا= فارسی صحبت میکنند.) هر سال بیش از 100.000 نفر از پارسی زبانان از ایران افغانستان، تاجیکستان و از کشورهای دیگ و جهان برای آموزش و… باغبانی 4 فصل از به آن مرکز خواهند رفت. مردم هندوستان و پارسیان به طبیعت و باغبانی و فصول 4 گانه و 4 عنصر اصلی حیات احترام خاصی می گذارند. 4 عنصر اصلی حیات که سازنده ساختمان طبیعت و تن انسان است و با شناخت و استفاده درست تر از آنها می باشند. آب، آتش، هوا و خاک و بعضی اتر یا خلاء را عنصر پنجم نامیده اند
++++


بنی آدم اعضای یک جامعه اند + که در آفرینش زیک فرهنگ اند +
چو عضوی به حرف آورد روزگار + دگر عضو ها بشنوند و بخوانند بی قرار….
هر آنکس که نشنود، نگوید، نخواند و ننویسد + نشاید که نامش نهند آدمی
تو گر نشنوی و نخوانی حرف مردمی + نشاید که نامت نهند آدمی
++++

ادب

ادبیات، فرهنگ، دانش، فضل، معرفت،، هنر، پاس، رعایت، متانت، نزاکت، آیین، رسم، روش مناسب هر کار، نهاد،
ادب اکتسابی (آنچه به درس و با حفظ کردن کسب شود) علوم مربوط به شعر و سخن مانند لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، عروض، بدیع، قافیه، انشاء، خط، قرائت که بآن ها ادبیات هم می گویند، مطبوعات, نوشتجات
ادب یا اخلاق خوب مجموع صفات نیک یا روش پسندیده در احوال و رفتار است در نشست و برخاست و خوشخویی و گرد آمدن خویهای نیک، حسن اخلاق، معاشرت، شرم، حرمت (اسم مصدر) تادیب، تنبیه، مجازات، افکار نیک، گفتار نیک، اعمال نیک، خویهای نیک و در مجموع صفات نیک. هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد + که آن ادب نتوان یافتن به مکتب ها. مولوی.
ادب اعطای حقوق و حدود به تمامی مخلوقات خدا است قبل از درخواست آنها توسط انسان مودب، که این دیدگاه قدرت نجات بشریت را دارد.

++++++
 


کردم از سوالی که بگو انسان کیست + عقل در گوش دلم گفت که انسان ناطق است
آدمیزاده اگر بگوید و نویسد آدم است + ور نه
آدمیزاده اگر بی حرف است انسان نیست + فرق ما بین بنی آدم و حیوان حرف زدن است

پـیش اربـاب خـرد،مـایـه ی ایـمان ادب اسـت

لاجـرم پـیشه ی مردان سخن دان ادب است

بـی ادب را بـه سمـاوات بـقا مـنزل نیـسـت

در سـمـاوات بـقـا مـنـزل مـردان ادب اســت

دامــن عـقـل و ادب گـیـر کـه در راه یـقــیـن

بـر سـر گـنـج وجـود تـو نـگـهـبـان ادب اسـت

آدمیزاده اگـر بـی ادب است انسان نیست

فـرق مـا بـیـن بـنـی آدم و حـیـوان ادب است

کـردم از عـقل سـوالی کـه بگو ایمان چیست؟

عـقل در گـوش دلـم گـفت که ایمان ادب است

عـاقـبت هـر چـه کـند خـواجـه پـشیمان گـردد

آن کـه از وی نـشـود هـیچ پـشیمـان ادب است

چــشـم بـگـشـا و بـبـیـن جـمـلـه کـلـام الله را

آیـه آیـه هـمـگـی مـعـنی قــرآن ادب اسـت

گـر تـو خـواهی کـه قـدم بـر سـر ابـلیس نهی

بـا ادب بـاش بـبـیـن قـاتـل شـیـطان ادب است

چـنـد روزی کـه در ایـن خـانـه ی تـن مـهـمانی

بـا ادب بـاش کـه خاصیت مـهمان ادب اسـت
++++

امپراطور بلامانع دنیا ادب است
دشمن جنگ و جدل ، مانع دعوا ادب است

بجهان لطف خدا کرد چو قبل از خلقت
اسم آن لطف و کرم ، نعمت عُظما ادب است

اول ماخلق الله شد آن عقل و خرد
سرّ قاموس طبیعت دل زیبا ادب است

فیلسوف و حکما راهنمای اُدَبا
شهریار فُضَلا ، عالی و اعلا ادب است

هر که دستش برسد مخزن این گنج عظیم
جَبَلُ الطّور چراغان ید بیضا ادب است

عزت یوسف و اجلال سلیمان ز چه بود
سببِ شهرت آن مریم و عیسی ادب است

طاق کسری ز چه گردیده بلند آوازه
علت نام و نشان شهرت کسری ادب است

تاج بخش است ادب بهر بنی نوع بشر
حرمت شهرت لقمان، همانا ادب است

سالها عمر اگر چه ادب آموزی کم است
فرق حیوان از انسان توانا ادب است

جلوۀ نور ادب گشته صفا بخش دلان
شرف پیر و جوان زینت برنا ادب است

هر که از مزرعه ای باغ ادب چیده گلی
بهترین وارث سرمایه همان باادب است

با ادب باش ز گفتار ز رفتار و عمل
بین نادان دنی شاخص دانا ادب است

ادب آئینۀ سیرت ادب آئینۀ دل
رمز زیبائی و شخصیت و تقوا ادب است

هموطن هر چه بخواهی ادب آموز ادب
امتیاز تو به ان بی ادبیها ادب است

نادری خود ادب از بی ادبان یاد بگیر
عبرت از بی ادبان خود ز سراپا ادب است

( شعر از قدرت اله نادری میانجی )
++++

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست

نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

آنچه در سر سویدای بنی‌آدم از اوست

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست

زخم خونینم اگر به نشود به باشد

خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست

پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است

که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست

سعدیا گر بکند سیل فنا خانهٔ عمر

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست

سعدی » مواعظ » غزلیات 13
+++++

مشخصات اسکناس جدید ده تومانی (100,000 ریال) (سری دوم)

Iran - 100 x 100,000 Rial - 2020 - P-New - Original Bundle

100/000 ریال 1 سعدی 10/000 تومان = دلار 1 = 20/000 تومان = سعدی 2 = 1 دلار
با ارزش گذاری معادل 100 دلار طلا یا میانگن قیمت 10 رقم از اجناس رایج
1 دلار = 20/000 تومان = 2 سعدی
100 دلار = 2000/000 تومان = 200 سعدی
100/000 دلار = 2000/000/000 =
100/000/000 دلار = 2000/000/000/000
100/000/000/000 دلار یا 100 بیلیون دلار = 2000/000/000/000/000 یا 2000 تریلیون تومان
++++
4 تریلیون دلار = هر دلار 20/000 تومان = 80/000/000/000/000/000 یا هشتاد هزار تریلیون تومان
+++++

+++++

++++++
bloom , blossom , شکوفه
 abloom , blooming , florescent , flourishing , prosperous. شکوفا شدن

  bloom, bud غنچه
++++
عرفی (از آنندراج ).
ترکیب ها:
– گلاب . گل آویز. گل افشان . گل افشانی . گل اندام . گل انگبین . گل باران . گل باره . گل باقلی . گلبانگ . گل بته .گل بدن . گل برگ . گل بوی . گل بهی . گل پایگان . گل پر. گل تپه . گل چهر. گل چهره . گلچین . گلچینی . گل خانه . گل خنده . گل خیر. گل دار. گلدان . گل در چمن . گل دسته . گل دوزی . گل رخ . گل رنگ . گل ریز. گل ریزان . گلزار. گل زرد. گل زریون . گلستان . گل طاوسی .گل فام . گل فروش . گل فروشی . گل قند. گل گون . گل گونه . گل گیر. گلنار. گل ناز. گله . گلی . رجوع به هر یک از این مدخل ها شود.
اقسام گل :
گل آسمان . گل آفتاب گردان . گل اربه . گل ارغوان . گل اشرفی . گل اطلسی . گل اورنگ . گل بافرمان . گل بنفشه . گل بی فرمان . گل پارسی . گل پیاده . گل تر. گل جرت . گل جعفری . گل حجر. گل حنا. گل خروسی . گل خطمی . گل خیار. گل خیرا.گل خیرو یا خیری . گل دورنگ . گل رعنا. گل زبان در قفاء. گل زرد. گل زنبق . گل سرخ . گل ساعت . گل سنبل . گل سوری . گل سوسن . گل شاه پسند. گل شب بو. گل صدبرگ . گل عباسی . گل عجایب . گل فرنگ .گل کاجیله . گل کاچیره . گل کاغاله . گل کافشه . گل کوزه (گلی که در کوزه گذارند). گل گاوزبان . گل گلایل . گل گیتی . گل لادن . گل لاله . گل لاله عباسی . گل مخمل . گل مریم . گل مشکین . گل مکرز. گل میخک . گل میموزا. گل میمون . گل نرگس . گل نسترن . گل نسرین . گل نیلوفر. گل یاس . گل یاسمن . گل یوسف . رجوع به هر یک از این مدخل ها شود.

++++

عرفی (از آنندراج ).
ترکیب ها:
– گلاب . گلاویز. گل افشان . گل افشانی . گل اندام . گل انگبین . گل باران . گل باره . گل باقلی . گلبانگ . گل بته .گل بدن . گل برگ . گل بوی . گل بهی . گل پایگان . گل پر. گل تپه . گل چهر. گل چهره . گلچین . گلچینی . گل خانه . گل خنده . گل خیر. گل دار. گلدان . گل در چمن . گل دسته . گل دوزی . گل رخ . گل رنگ . گل ریز. گل ریزان . گلزار. گل زرد. گل زریون . گلستان . گل طاوسی . گلغونه . گل فام . گل فروش . گل فروشی . گل قند. گل گنده . گل گون . گل گونه . گل گیر. گلنار. گل ناز. گله . گلی . رجوع به هر یک از این مدخل ها شود.
اقسام گل :
گل آسمان . گل آفتاب گردان . گل اربه . گل ارغوان . گل اشرفی . گل اطلسی . گل اورنگ . گل بافرمان . گل بنفشه . گل بی فرمان . گل پارسی . گل پیاده . گل تر. گل جرت . گل جعفری . گل حجر. گل حنا. گل خروسی . گل خطمی . گل خیار. گل خیرا.گل خیرو یا خیری . گل دورنگ . گل رعنا. گل زبان در قفاء. گل زرد. گل زنبق . گل سرخ . گل ساعت . گل سنبل . گل سوری . گل سوسن . گل شاه پسند. گل شب بو. گل صدبرگ . گل عباسی . گل عجایب . گل فرنگ . گل قحبه . گل کاجیله . گل کاچیره . گل کاغاله . گل کافشه . گل کوزه (گلی که در کوزه گذارند). گل گاوزبان . گل گلایل . گل گیتی . گل لادن . گل لاله . گل لاله عباسی . گل مخمل . گل مریم . گل مشکین . گل مکرز. گل میخک . گل میموزا. گل میمون . گل نرگس . گل نسترن . گل نسرین . گل نیلوفر. گل یاس . گل یاسمن . گل یوسف . رجوع به هر یک از این مدخل ها شود.


فردوسی .
|| بطریق کنایه افاده ٔ معنی دولت هم میکند، چنانکه گویند: از گل تو اینها را میشنوم ؛ یعنی به دولت تو. (برهان ) (آنندراج ). || نتیجه . (غیاث ). نتیجه و فایده . (آنندراج ) :
صد گل تازه شکفته است ز گلزار رخش
گل گل افتاده برو از می نابش نگرید.

+++++

گل انداختن

لغت‌نامه دهخدا

گل انداختن . [ گ ُ اَ ت َ ] (مص مرکب ) گُل انداختن ِ صورت و روی ؛ سرخ شدن روی از نشاط جوانی و شادابی یا در حالت تب یا خجلت . پیدا شدن 

بافت گِل‌بنیاد، گِل‌بنیاد

گل پارسی

لغت‌نامه دهخدا

گل پارسی . [ گ ُ ل ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام گلی است بغایت سرخ و خوشرنگ و آنرا گل صدبرگ و گلناز فارسی هم میگویند. (برهان ) (جهانگیری ) (آنندراج ) (الفاظ الادویه ) : زن پارسا چون گل پارسی برون اوفتاده ز پرده سرا.کمال الدین اسماعیل .

  • گل خواندنلغت‌نامه دهخداگل خواندن . [ گ ُ خوا / خا دَ ] (مص مرکب ) به اصطلاح قماربازان ولایت همه نقد خود را در یک بار برداو نهادن چه وقتی که همه نقد خود را یک بار بر داومی نهند آن وقت لفظ گل به ضم کاف فارسی بر زبان میرانند، چنانچه قماربازان هند در چنین حالتی لفظ جهل به ضم ج…
  • گل خوردنیلغت‌نامه دهخداگل خوردنی . [ گ ِ ل ِ خوَرْ / خُرْ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) طین المأکول . (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به طین مأکول و فهرست مخزن الادویه شود.
  • گل دورنگلغت‌نامه دهخدا گل دورنگ .[ گ ُ ل ِ دُ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی است که یک روی آن زرد و روی دیگر سرخ باشد. آنرا گل رعنا و گل قحبه نیز گویند. (شعوری ج 2 ورق 320) : برگ گل سپید بمانند عبقری برگ گل دورنگ بکردار جعفری . منوچهری .رجوع به گل دورو و دوروی شود.
  • گل دورولغت‌نامه دهخداگل دورو. [ گ ُ ل ِ دُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی که رویی سرخ و رویی زرد دارد : گل زرد و گل دورو گل سرخ و گل نسرین ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی . منوچهری .رجوع به گل دوروی و گل دورنگ شود.
  • گل دورویلغت‌نامه دهخدا گل دوروی . [ گ ُ ل ِ دُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) گلی است که یک روی آن زرد و روی دیگر سرخ و آنرا گل رعنا و زیبا خوانند و بجهت دورنگی آنرا گل قحبه نام نهاده اند و عرب آنرا ورد الفجار خوانند و آنرا دو رویه گل نیز خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج ) : هنگام گل…
  • گل دورویهلغت‌نامه دهخداگل دورویه . [ گ ُ ل ِ دُ ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) همان گل دوروی است : رخ گلنار، چونانچون شکن بر روی بت رویان گل دورویه ، چونانچون قمرها در دوپیکرها. منوچهری .آن دورویه گل چو روی عاشقان از خون دل یا چو بر زرین ورقها ریخته آب لکا. قطران .در …

گل پیوندی

لغت‌نامه دهخدا

گل پیوندی . [ گ ُ ل ِ پ َ / پ ِ وَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوعی از گل که با آمیختن و پیوند با سایر گلها بواسطه ٔ پرورش و پیوند دو رگه های گوناگون ساخته و پرپر میشود. رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص 228 شود.
گل افکندن

لغت‌نامه دهخدا

گل افکندن . [ گ ُ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) گل انداختن . || مجازاً سرخ شدن گونه ها بمانند گل یا به رنگ دیگر درآمدن : سرخی رخساره ٔ آن ماهروی بر دو رخ من دو گل افکند زرد. فرخی .و رجوع به گل انداختن شود.++++

و نویسندگی آزاد
×÷÷÷÷×^6


++++++

write, write, writing, writer, i’m a writer, i write my ngbbest,

==========

all writing gbbest
========
, i write notes, schedule, list shopping list yis i’m a writer yes i write ,
,email, sms , yes i’m professional writer , i write article story web site bloks
———-
, binder, folder, by my pen, paper, book,
computer, laptop, keyboard, smartphone, key boad, mouse, pointer, sceen, monitor,
windows, google, memory, memory card, backup, speed,
wordpress, email, sms,
table, chair, shelves, light, elecerity, lnternet, high speed, modem,
1 miter,, any time, anyplace 24/7/365,, any time any weather,100/000d 3000m40,000yr
70yr, 2miliin, 2,3,400/000 hors,
imemyownslf1, 1+4, mrrd + promise + 72t100yr120yr200
1miter, 2 miter 2 miter 2miter 2* 3 CUBMIETER

+++++
++++++

به

++++

bi

++++
++++

درها و دریچه های علم و دانش جهانی را به روی خود باز کردیم کنیم
++++
بهترین درختان صنعتی فعلی
در حال حاضر درختان بسیار خوب مناسبی برای کاشت و برداشت برای استفاده از چوب آنها وجود دارد که در بعضی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد تا ضمن استفاده های گوناگون از انهدام جنگل ها و مناطق سبز جلوگیری می نماید
درختان صنعتی هوشمند آینده
درختان صنعتی هوشمند که با مهندسی ژنتیکی پرورده شده اند از چوب های مرغوب و محکم انواع گوناگون این درختان و ساقه های آنها برای کارهای ساختمانی درست کردن کاغذ کارهای نجاری و صنایع دیگر استفاده میشوند. درختان هوشمند در هر چهار فصل رشده کرده و همیشه سبز خواهند بود درختان هوشمند سالی بیش از یک متر بلند تر و 10 سانتیمتر پهن تر یعنی در 10 سال بیش از 10 متر درازا و یک متر طول خواهند داشت دیمی و با کمی آب نیاز خواهند داشت و برگهای آنها در صبح ها مملو از شبنم و در طول روز رطوبت محیط را بیشتر و امکان آتش سوزی فصلی را کمتر و محیط سبز را بیشتر خواهند نمود و در اکثر مناطق با امکان آفت پذیری کم قابلیت کاشت و برداشت خواهند داشت ریشهای این درختان در مدت کمتر از یک سال تبدیل به کود و خاک شده و زمین برای کشت مجدد آماده خواهد بود گلها و برگها و تخم هایس درختان هوشمند برای خوراک دامها و و مصارف دیگر خواهند داشت ( به دلیل کاشت و برداشت آسان تر و منافع دیگر سود تجاری بیشتری داشته و قطع درختان جنگل های طبیعی را بسیار کمتر خواهند نموده. )

+++++
افراد صدساله https://fa.wiki2.org/wiki

فرد صدساله به کسی گفته می‌شود که ۱۰۰ سال خورشیدی یا بیشتر عمر کند.
صدساله‌های سرشناس ایرانی
از میان افراد سرشناس ایرانی افراد زیر، عُمر یکصد سال یا بیشتر از یکصد سال داشته یا دارند. رکورددار این فهرست ابوالحسن اقبال آذر با بیش از ۱۰۷ سال سن است. فهرست الف شامل مشاهیر زنده است، که به ترتیب طول عمر مرتب شده‌اند و فهرست ب شامل افراد درگذشته که ترتیب الفبایی دارند.
در جهان
در بسیاری از کشورها افراد پس از رسیدن به صدسالگی هدیه دریافت می‌کنند یا به آن‌ها تبریک گفته می‌شود. در ایالات متحده به‌طور سنتی صدسالگان از رئیس‌جمهور نامهٔ تبریک دریافت می‌کنند. در انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع در یکصدمین زادروز فرد، ملکه پیامی برای وی ارسال می‌دارد و از سن ۱۰۵ سالگی به بعد این امر در هر زادروز اتفاق می‌افتد. صدسالگان ایرلندی نامه‌ای به همراه ۲۵۴۰ یورو به عنوان «جایزهٔ صدسالگی» از رئیس‌جمهور دریافت می‌کنند. برای صدسالگان ژاپنی یک کاپ نقره همراه با یک گواهینامه از طرف نخست‌وزیر ارسال می‌گردد. همین‌طور صدسالگان در سوئد پیام تبریکی (پیشتر به صورت تلگرام) از سوی پادشاه و ملکه و در ایتالیا نامه‌ای از رئیس‌جمهور دریافت می‌کنند.
ژان لوییز کالمان، اهل فرانسه، دارای طولانی‌ترین عمر تأیید شده در تاریخ می‌باشد. وی به هنگام مرگ در سال ۱۳۷۶، ۱۲۲ سال و ۱۶۴ روز داشت. جیروئمون کیمورا اهل ژاپن نیز با بیش از ۱۱۶ سال طولانی‌ترین عمر را در میان مردان در طول تاریخ دارا بوده‌است. در حال حاضر مسن‌ترین فرد زنده جهان، خانم کانه تاناکا (Kane Tanaka) (متولد ۲ ژانویه ۱۹۰۳) از ژاپن با بیش از ١١٨ سال سن می‌باشد. 
++++
با توجه به مطالب بالا:
مردم بعضی کشورها از دولت های خود خواستن تا بهر کس که بسن 100 سالگی می رسد با نامه رسمی تقدیر و قدردانی نموده و یک دسته گل سرخ 100 تایی تقدیمشان نمایند ( یا مخلوطی از گلهای خوش رنگ و خوشبو )
آیا شما هم دوست دارید که دولت کشور شما هم بهر فرد از هم میهنانتان که بسن 100 سالگی می رسند با نامه رسمی تقدیر و قدردانی شود و یک دسته گل سرخ 100 تایی در روز تولد 100 سالگی شان تقدیمشان نمایند
آیا شما هم دوست دارید که دولت کشورتان به نمایندگی از طرف هم میهنان تان وقتی به سن 100 سالگی رسیدید از شما با نامه رسمی تقدیر و قدردانی شود و یک دسته گل سرخ 100 تایی در روز تولد 100 سالگی تان تقدیمتان نمایند
بله …. نه…. فرقی نمیکند …


+++++ 

Worldwide cultural traditions and rituals

An as­pect of bless­ing in many cul­tures is to offer a wish that the re­cip­i­ent lives to 100 years old. Among Hin­dus, peo­ple who touch the feet of el­ders are often blessed with “May you live a hun­dred years”. In Swe­den, the tra­di­tional birth­day song states, May he/she live for one hun­dred years. In Ju­daism, the term May you live to be 120 years old is a com­mon bless­ing. In Poland, Sto lat, a wish to live a hun­dred years, is a tra­di­tional form of praise and good wishes, and the song “sto lat, sto lat” is sung on the oc­ca­sion of the birth­day cel­e­bra­tions—ar­guably, it is the most pop­u­lar song in Poland and among Poles around the globe.

Chi­nese em­per­ors were hailed to live ten thou­sand years, while em­presses were hailed to live a thou­sand years. In Italy, “A hun­dred of these days!” (cento di questi giorni) is an au­gury for birth­days, to live to cel­e­brate 100 more birthdays. Some Ital­ians say “Cent’anni!”, which means “a hun­dred years”, in that they wish that they could all live hap­pily for a hun­dred years. In Greece, wish­ing some­one Happy Birth­day ends with the ex­pres­sion να τα εκατοστήσεις (na ta ekatostisis), which can be loosely trans­lated as “may you make it one hun­dred birth­days”. In Sri Lanka, it is a cus­tom to bless as “you may live 220 in­stead of 120”.

====

=====

==== =
++++
جمعی از مسافران به هند مردم هندوستان را مردم گل دوستان می نامند و از خاطرات و تجارب خود حکایت کرده می گویند وقتی به دیدار دوستان هندوستانی خود می رفتند هندیان به آنان گل تقدیم می کردند وقتی با آنان دست دوستی می دادند حلقه گلی بدست شان می کردند وقتی دست به گردنشان می انداختند حلقه گلی به گردنشان می انداختند وقت آنان را در آغوش می گرفتند حلقه های گل را از چپ و راست به تن آنان می انداختند و وقتی به دیدارشان به خانه شان می رفتند حلقه های گل به پایشان می انداختند به جلوی پایشان گل می افشاندن در باغچه پر از گل یا در اتاق پذیرایی میان گل هایشان می نشانند و عطر و گلاب به آنان می پاشیدن و از دوستی و مهر و محبت دوستانه خود دلشان را شاد و اطرافشان را گل افشان و در کنار میوه ها و غذایشان گل برگهای خوشرنگ و خوش عطر و خوش مزه اشتها آور پذیر ایشان می نمودند
گل دوستان هندوستانی در خانه خود گل می کارند گل می پرورند و خود و فرزندان و همه خانواده در میان گل ها رشد و نمو می نمایند و لباسهایشان گلدوزی نموده و تن و موهای خود را با مواد پاک کننده مخلوط با اسانس گل می شویند گلاب می نوشند و گلبرگهای مطر در نوشیدنیهای خود می ریزند هم گلبرگهای خوش رنگ و خوش بو و خوش مزه را در کنار غذایشان می خورند و به خود گلاب و عطر زده و گلی بسینه یا لباس و کلاهشان میزنند و محل کار خود را گل آرایی کرده و به دوستان خود گل داده و آنها را غرق در گل می کنند و گل نیلوفر آبی را گل ملی مردم و کشور هند و سمبل روحانیت، فراوانی، پاکی، ثروت، دانش و رسیدن به روشنگری معنوی و آرامش و وحدت میدانند هم گل های فراوانی را در معابدشان همراه با رقص و سماع، موسیقی، ترانه، آواز، ورد، ذکر و دعا با عشق، شادی، شکر و سپاس فراوان به آفریدگار شان تقدیم می نمایند رنگ بالای پرچم هند هم رنگ گل زعفران به نشانه قدرت و شجاعت مردم ملت هند و رنگ سفید نشان صلح دوستی و رنگ سبز نشان رشد و نمو و پرورش طبیعت سرزمین هند و در میان نشان چرخ زندگی جاودانه یا 24 چاکرای وحدت و یگانگی در تمام 24 ساعت قرار دارد جمعی می گویند دلیل این همه گل دوستی مردم هند اینست که آنان آفریدگار و خود و خانواده خود و همه مردم و طبیعت و همه آدمیان و عالم و عالمیان عاشقانه دوست دارند و بعضی میگویند آنان مادران و زنان خود را عاشقانه دوست دارند و این گلها را برای تقدیم به آنان پرورش می دهند و برخی می گویند در واقع این مادران و زنان هندی هستند که با عشق و زیبایی و خوبی خود و کار و محصولات فراوان پر گل خود هند و همه جهان را پر از گل و دوستی گل و عشق و زیبایی صلح و آرامش مینمایند
30 سال گذشته دوره رشد چینی ها بود که با صنایع خود دنیا را آبادتر نمودند 30 سال آینده دوره شکوفایی هندیان خواهد بود تا جهان را از حقیقت، عشق، دوستی، علم، دانش، گل و گل دوستی و گل پروری پر مملو نموده و طبیعت و محیط زیست را به بهترین حال برسانند
حقیقت زیبای بیکران است و همه زیبایی ها از او و یادآور اوست = حقیقت زیباست و دوستدار و آفریننده زیبایی هاست
حقیقت زیباست و زیباییها را دوست دارد و گل های زیبا از زیباترین آفریده های حقیقت هستند که او هستند که انسان را بیاد زیبایی های حقیقی می اندازند

. [ پ َرْ وَ رِ دَ ] (مص مرکب ) پروردن . پروریدن . پروراندن . پرورانیدن پروراننده. تربیت کردن . بزرگ کردن . تأدیب . تعلیم . ترشیح . تیمار کردن . پرستاری کردن . مراقبت کردن : و ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمانها و زمینها را بدو
++++

+++++


+++++

Translate »